Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

10:e percentil (P10)

10:e percentil innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen.

  • No labels