Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lönebegrepp

Lönestatistiken redovisas i två olika lönebegrepp. Enbart grundlön eller grundlön + fasta lönetillägg (Fast lön). Exempel på fasta lönetillägg är prefekttillägg och studierektorstillägg.

  • No labels