Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Syfte

Rapporten syftar till att ge en lista över aktuella, jämna bemärkelsedagar.


Målgrupp

Prefekter/motsv. och andra personer som har intresse av att hålla reda på jämna bemärkelsedagar bland sina medarbetare.

Rapportbeskrivning

Rapporten visar medarbetare inom institutionen (eller annan organisatorisk enhet) som fyller jämnt tiotal år under de närmste 12 månaderna (från det att rapporten tas ut). Medarbetare som vid rapportgenererandet är anställda visas.

Begrepp och förklaring

 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan. 


 

  • No labels