Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns flera sätt att hitta och köra en rapport, nedan beskrivs några. Navigering sker som på en vanlig hemsida genom att man klickar på olika länkar.

I bilden nedan framgår fyra olika sätt att hitta en rapport. Om man inte riktigt vet vad en rapport heter kan man gärna prova sökrutan (nr 4 i bilden nedan).

Välj en av de olika metoderna enligt nedan.

1)    Klicka på ”Gemensamma mappar/Public folder” så kommer du till samtliga allmänna (centralt framtagna) rapporter.

  • I nästa steg får man välja område (ekonomi, personal osv) och därefter väljer man ytterligare finfördelning.

2)    Under rubriken ”Länkar till rapporter” klickar man på det område man är intresserad av (i exemplet ”ekonomi”).

  • Länken leder också in till de rapporter som ligger under ”Gemensamma mappar/Public folders” med den skillnaden att man kommer direkt in till ett visst område.

3)    Klicka på länken ”Översiktsbild…” så kommer du till en bild som visar en översikt över vilka rapporter som finns i Beslutsstöd/IVS (öppnas i nytt fönster). I bilden finns sedan länkar som gör att man kan starta en rapport direkt från bilden.

4)    Skriv in namn, nummer eller del av namn för en rapport. En sökning på ”kapital” ger exempelvis svaret ”Kapitalförändring, institutioner (EIRR01). För att köra en rapport klickar man på länken i svaret.

 

  • No labels