Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Syfte

Rapporten kan utgöra underlag för ändring av utbudet och dess dimensionering under pågående sökande- och antagningsprocess. 
Rapporten kan användas för att planera framtida dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal sökande och planeringstal.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till alla inom och utom SU som är intresserade av antalet sökande till program/kurser. För personer i ledande position kan rapporten utgöra ett underlag för beslut av utbildningsutbudet i stora drag vid universitetet eller vid fakulteten.

Rapportbeskrivning

Rapportsidan som visas i utgångsläget innehåller uppgifter om antal sökande till hela Stockholms universitet. Ett antal urval kan göras i form av antagningsomgång, område, fakultet, institution, program, kurs och utbildningsnivå (grund- och avancerad nivå) och år.

I rapporten över sökande till utbildningar utläses uppgifter om följande1. Alla sökande till vår- respektive hösttermin

2. Alla sökande per ansökningsomgång

3. Alla sökande per område

4. Alla sökande per institution

5. Alla sökande till program

6. Alla sökande till kurs

7. Alla sökande till grund- respektive avancerad nivå

8. Alla sökande per år.

Genom att föra muspekaren över utbildningens benämning i rapporten och klicka visas en underrapport med detaljerad information om utbildningen utifrån urval i urvalsområdet.

Begrepp och förklaring

Annat Värden som visas här är inte definierade. I denna grupp ingår exempelvis kurspaket.

 Förstahandsansökning

Grundnivå

Avancerad nivå

 Antal platser (planeringstal)

Antal sökande totalt 

Andel förstahandssökande

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar hur det såg ut dagen innan. 


 

  • No labels