Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Syfte

 


Målgrupp

 

Rapportbeskrivning

Rapport

Begrepp och förklaring

 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från Personalsystemet Primula och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna visar hur det såg ut dagen innan. 


  • No labels