Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten kan utgöra underlag för ändring av utbudet och dess dimensionering under pågående sökande- och antagningsprocess. 
Rapporten kan användas för att planera framtida dimensionering av utbildningstillfällen genom historiska jämförelser av tidigare antal sökande och planeringstal.


Målgrupp

Rapporten riktar sig till alla inom och utom SU som är intresserade av antalet sökande till program/kurser. För personer i ledande position kan rapporten utgöra ett underlag för beslut av utbildningsutbudet i stora drag vid universitetet eller vid fakulteten.

Rapportbeskrivning

Rapporten tillhandahåller uppgifter om sökande till utbildning vid Stockholms universitet. Innan rapporten körs, kan ett antal urval kan göras i form av antagningsomgång, område, fakultet, institution, program, kurs och utbildningsnivå (grund- och avancerad nivå) och år.

I rapporten över sökande till utbildningar utläses uppgifter om följande1. Alla sökande till vår- respektive hösttermin

2. Alla sökande per ansökningsomgång

3. Alla sökande per område

4. Alla sökande per institution

5. Alla sökande till program

6. Alla sökande till kurs

7. Alla sökande till grund- respektive avancerad nivå

8. Alla sökande per år.

Detaljrapport

Det är möjligt att förflyttas till en detaljerad rapport genom att klicka i tabellen eller i diagrammen. Då öppnas en rapport i ett nytt fönster med en lista över alla utbildningstillfällen som stapeln består av. Rapporten innehåller uppgifter både om sökande och om antagna. Listan innehåller en mängd olika uppgifter och värden; termin, antagningsomgång, planeringstal, antagningstal i urval 1, antagningstal i urval 2 om sådant finns, efterantagningstal, antal antagna, antal reserver, antal strukna. 

Begrepp och förklaring 

Förstahandsansökning
Grundnivå
Avancerad nivå

Antal platser (planeringstal)

Antal sökande totalt

Andel förstahandssökande

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna kommer från NyA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas i bästa fall visar hur det såg ut dagen innan. Observera att motsvarande data i LW-tjänsten visar data vid en viss tidpunkt och ska inte jämföras med data i denna rapport som uppdateras en gång per dygn. 


 

  • No labels