Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten visar information om konton och används oftast för att visa vilka urval (vilken gruppering) som används i olika rapporter.

Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är samtliga personer som undrar hur en viss rapport är uppbyggd. Motsvarande funktion i budget och rapportverktyget Mercur heter "Visa selekteringar".

Rapportbeskrivning

Rapporten kan köras fristående men det vanligaste är att man klickar på en länk i en annan rapport, då körs denna rapport för att visa exakt vilka konton som ingår i en viss kontogruppering.

Det finns två grupperingar och typen av rapport styr vilken gruppering som används. 

  • Ekup -> används i nästa alla ekonomirapporter 
  • Balans och resultaträkning -> används främst i balans och resultaträkningar 

Detaljinformationen blir mer detaljerad för varje nivå, se exempel nedan.

Ekup nivå 1Kostnader 
Ekup nivå 2
Driftskostnader 
Ekup nivå 3
ResorKonto 5511 osv (se rapport för att se samtliga konton som ingår i begreppet "Resor")

Hela kontoplanen finns inlagd och grupperad enligt metoden ovan, så fort ett nytt konto tillkommer grupperas det och läggs in så att rapporterna ska alltid ska vara uppdaterade enligt senaste kontoplanen.

Datakälla och uppdatering

All information som visas i rapporten kommer MDM (Master Data Management), ett gemensamt system för att hantera och administrera masterdata. Masterdata är viktiga centrala verksamhetsdataobjekt såsom organisationsstrukturer, kontogrupperingar, befattningsgrupperingar mm. Uppdateringar sker löpande varje natt.

  • No labels