Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Syfte

Rapporten ger en översikt över utskriftskostnader med Printomat-tjänsten på institutionsnivå.

Målgrupp

Prefekter och ekonomiansvariga på institutioner

Rapportbeskrivning

Först väljer man institution och år.

Överst visas en sammanställning över den totala kostnaden på institutionen. Till vänster visas en lista över institutionens topp-tjugo användare, med användarnamn och kostnad hittills under året. Stapeldiagrammen visar kostnader per kvartal respektive månad.

Begrepp

 

Datakälla och uppdatering

Beslutsstöd/IVS läser in nytt data varje natt.

  • No labels