Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

Rapporten ger en översikt över utskriftskostnader med Printomat-tjänsten på institutionsnivå.

Målgrupp

Prefekter och ekonomiansvariga på institutionsnivå.

Rapportbeskrivning

Först väljer man institution och år.

Överst visas en sammanställning över den totala kostnaden på institutionen. Till vänster visas en lista över institutionens topp-tjugo användare, med användarnamn och kostnad hittills under året. Stapeldiagrammen visar kostnader per kvartal respektive månad.

Om man klickar på åren i sammanställningen så får man en lista över alla användare vid institutionen och deras utskriftskostnader per månad för det valda året. Om man klickar på 'Detaljer för (alla år)' så får man samma lista för alla år.

Datakälla och uppdatering

Data kommer från Printomat-tjänsten. Beslutsstöd/IVS läser in nytt data varje natt.

  • No labels