Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Syfte

Syftet med rapporten är att få information från ansökan via antagning till registrering och godkänt resultat på kurs för kurstillfällen som sökts via NyA. Det är bara utbildningstillfällen för kurs som kommer med i denna rapport. Rapporten redovisas i form av en lista för en viss antagningsomgång. Indikatorerna finns med för att underlätta jämnföresler.

Rapporten kan användas för framtida planering.

 

Målgrupp

För studierektorer/motsvarande kan rapporten utgöra ett underlag för beslut om utbildning och utbud vid institutionen.

Kan även användas vid övergripande planering av utbildningsledare/motsvarande på fakulteten.

 

Rapportbeskrivning

Du gör först ett urval för vilken termin och institution du är intresserad av att följa upp. Därefter startar framsökningen av uppgifter för rapporten. En lista visas med uppgifter sorterade efter antagningsomgång, kurs och tillfälleskod. Uppgift om antal för planeringstal, ansökningar, förstahandsansökningar, antagna, reserver, registrerade, godkänt resultat på kurs visas för kurstillfället. De indikatorer som räknats fram är söktryck, antagningsgrad, registreringsgrad och genomströmning. I rapporten kan du välja en annan institution eller termin som du vill se närmare på. Du kan också göra begränsning till antagningsomgång. Summering anger antalet studenter.

Detaljerad rapport för kurs
Du kan sedan gå vidare till att detaljgranska en kurs genom att klicka på länken som utgörs av kursnamnet. Då får du upp en ny rapport i ett nytt fönster. Där visas en historik för kursen från höstenterminen 2007 och framåt för de kurstillfällen som givits. Redovisningen är en lista som innehåller nästan samma uppgifter som huvudrapporten samt fler parametrar för kurstillfället. Eftersom rapporten ligger i ett extra fönster så går det lätt att gå till huvudrapporten för att välja en annan kurs.

 

Begrepp

Planeringstal
Söktryck
Antagningsgrad
Registreringsgrad
Genomströmning

För genomströmning så kan det bli intressant först när kurstillfället är avslutat i tiden.

 

Datakälla och uppdatering

Uppgifterna om antal ansökningar, förstahandsansökningar och antagna, reserver är hämtade från NyA. Registreringar och slutresultat på kurs hämtas från Ladok-registret. Uppdatering sker dagen efter uppgifterna kommit in i respektive system. Rapporten knyter ihop uppgifterna från datakällorna på individnivå.

Vid organisatoriska förändringar redovisas utfallet för utbildningsutbudet på den i dagsläget ansvariga institutionen. Tidpunkt för denna redovisning sker direkt efter att utbildningen bytt institution i Ladok-registret.

  • No labels