Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, främst genom datorbearbetning av stora informationsmängder. Syftet med Beslutsstödsportalen är att föra samman information ur olika källsystem i en gemensam databas där information från alla källsystem kan sammanställas och bearbetas i olika typer av rapporter och analysunderlag.

Organisation

Ansvarig för Beslutsstöd/IVS är Rektors kansli.
Drift och utvecklingansvariga är IT-avdelningen tillsammans med ägare av källsystemsinformationen.
I dagsläget används följande källsystem inom beslutsstödet

  • Ekonomi (Raindance)
  • Personal (Primula och HR plus)
  • Utbildning (Ladok, NyA, SISU)
  • Forskning (DiVA)
  • Sukat (organisation)

Vi tar gärna emot förslag på förbättringar eller önskemål, kontakta Lisa Bäckmark på Rektors kansli med dina förslag.

Beslutsstöd/IVS - användardokumentation

 

 

 

  • No labels