Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IVS kan köras på valfri webbläsare. Om man använder en nyare version av Internet Explorer (version 10 och 11) måste man dock köra i något som kallas ”kompatibeltsläge” eller välja en annan webbläsare.

På IBM officiella hemsida listas vilka webbläsare (och OS) som stöds i de olika komponenterna i Cognos.

http://www-969.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity-reports/report/html/prereqsForProduct?deliverableId=1391013543612#sw-17 (Webbläsare finns under fliken "Supported software", näst-längst ned på sidan)

  • No labels