Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi har ej kunnat få ut Ladokdata för 190701. Istället lägger vi ut uppföljningsdata för 190703.


Uttag

Kommentar

Bokslut 2019 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Sista dag för inrapportering 2020-01-08

Bokslut 2019 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Sista dag för inrapportering 2020-01-08

Uttag från 191231 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 191231 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 191215 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 191215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 191201 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 191201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 191115 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 191115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 191101 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 191101 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 191015 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 191015 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 191001 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 191001 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 190915 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 190915 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 190901 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 190901 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-190815.xlsxUttag från 190815 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 190815 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 190801 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 190801 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190715 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190715 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 190703 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 190703 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 190615 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 190615 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 190601 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 190601 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190515 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190515 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190501 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190501 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

HST_HPR-190415.xlsxUttag från 190415 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190415 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190401 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190401 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190315 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190315 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190301 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190301 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190215 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

HST_HPR-190201.xlsxUttag från 190201 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 190115 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 190115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Beskrivning av innehållet i uppföljningsfilerna:

KolumnnamnFörklaring
STUDIEAVGIFT_BETALD0 för Nej, 1 för Ja
UTFORANDE_ORGANISATIONSENHET_KODInstitutionskod
NIVAINOMSTUDIEORDNING_KODUtbildningsnivå, 1 = grundnivå, 2 = avancerad nivå
UTBILDNING_KODKurskod
UTBILDNING_SVKursens benämning
SCB_AMNESGRUPP_KODSCB/Ämnesgrupp, kod
SCB_AMNESGRUPP_SVSCB/Ämnesgrupp, benämning
UTBILDNINGSTILLFALLE_KODKurstillfälleskod
YTTERSTA_KURSPAKETERING_KODKoden på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programkod)
YTTERSTA_KURSPAKETERING_SVNamnet på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programnamn)
STUDIETAKT_KODKurstakt
UNDERVISNINGSFORM_KODUndervisningsform
UTBILDNINGSOMRADE_KODUtbildningsområde, kod
FINANSIERINGSFORM_KODFinansieringsform, kod, ORD för ordinarie anslagsfinansiering
HSTAntal HST, helårsstudenter
HPRAntal HPR, helårsprestationer
  • No labels