Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uttag

Kommentar

Bokslut 2018 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Sista dag för inrapportering 2019-01-09, uttagsdatum 2019-01-10

Bokslut 2018 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Sista dag för inrapportering 2019-01-09, uttagsdatum 2019-01-10

Uttag från 181231 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 181231 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 181215 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-181215.xlsx

Uttag från 181215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 181201- detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 181201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 181115 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 181115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 181101 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 181101 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 181015 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 181015 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 181001 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 181001 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 180915 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 180915 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 180901 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 180901 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 180815 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 180815 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 180801 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 180801 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 180715 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 180715 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 180701 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 180701 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 180615 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 180615 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 180601 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 180601 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 180515 - detaljerad (kolumner, se nedan)
Uttag från 180515 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform
Uttag från 180501 - detaljerad (kolumner, se nedan)
Uttag från 180501 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform
Uttag från 180415 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 180415 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Uttag från 180401 - detaljerad (kolumner, se nedan)
Uttag från 180401 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform
Uttag från 180315 - detaljerad (kolumner, se nedan)
Uttag från 180315 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Uttag från 180301 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 180301 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform
Uttag från 180215 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 180215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Uttag från 180201 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 180201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Uttag från 180115 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Uttag från 180115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Beskrivning av innehållet i uppföljningsfilerna:

KolumnnamnFörklaring
STUDIEAVGIFT_BETALD0 för Nej, 1 för Ja
UTFORANDE_ORGANISATIONSENHET_KODInstitutionskod
NIVAINOMSTUDIEORDNING_KODUtbildningsnivå, 1 = grundnivå, 2 = avancerad nivå
UTBILDNING_KODKurskod
UTBILDNING_SVKursens benämning
SCB_AMNESGRUPP_KODSCB/Ämnesgrupp, kod
SCB_AMNESGRUPP_SVSCB/Ämnesgrupp, benämning
UTBILDNINGSTILLFALLE_KODKurstillfälleskod
YTTERSTA_KURSPAKETERING_KODKoden på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programkod)
YTTERSTA_KURSPAKETERING_SVNamnet på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programnamn)
STUDIETAKT_KODKurstakt
UNDERVISNINGSFORM_KODUndervisningsform
UTBILDNINGSOMRADE_KODUtbildningsområde, kod
FINANSIERINGSFORM_KODFinansieringsform, kod, ORD för ordinarie anslagsfinansiering
HSTAntal HST, helårsstudenter
HPRAntal HPR, helårsprestationer
  • No labels