Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Varje natt sker en överläsning av uppgifter från källsystemen (enligt nedan) in till det datalager som Beslutsstödssystemet/IVS hämtar uppgifter ifrån. Den innebär att uppgifterna I IVS normalt är uppdaterade dagen efter ändringen sker i källsystemet. För ytterligare information om respektive källsystem se nedan.

DiVA

Uppgifterna kommer från DiVA och uppdateras en gång per dygn. Det betyder att uppgifterna som visas normalt visar hur det såg ut dagen innan. Eftersom innehållet i Diva ständigt uppdateras och kvalitetssäkras, är uppgifterna i IVS inte konstanta över tid.
Rapporten innehåller information fr o m 2012 då kvalitén på data för äldre år bedömts som för bristfällig för att tas med. Datakvaliteten i DiVA utgår från riktlinjerna för det nationella projektet SwePub Analys, som samlar publikationer från samtliga svenska lärosäten för analyser på nationell nivå. SwePub Analys ställer krav på data från 2012 och framåt.

Ladok

 

NyA

 

Primula

Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula. Uppgifterna i Primula uppdateras en gång per år.

Raindance

 

SISU

 

Sukat

 

  • No labels