Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 266 Next »Administration

Terminsstart

Här hittar du information och material som kan vara till hjälp inför terminsstarten

Ladokmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial, manualer, demofilmer, lathundar, med mera

Användardokumentation för SISU

Här finns användardokumentation för dig som arbetar med Stockholms universitets utbildningsdatabas SISU

Informationsutskick via mejl

Viktig information som tidigare skickats ut till institutionerna

Studieadministrativ kalender

Viktiga datum från Antagningen och Ladok


Driftinformation

Från Systemförvaltning Ladok/SISU

Onsdag 29 januari

Uppgradering mellan klockan 04:00-06:00. Under denna period kommer Ladok och studentgränssnittet inte att vara tillgängligt.


Utbildningsmiljön är stängd

På grund av att det finns en risk att den förväxlas med produktionsmiljön. Om du vill testa något i utbildningsmiljön,hör av dig till ladok@su.se så kan vi aktivera din behörighet för den miljön också.  • No labels