Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Antagningen och Ladok har tillsammans utformat en checklista som ska ses om ett komplement till befintlig användarmanual för SISU. 
Vill ni ge feedback om checklistan? Mejla antagningen (antalla@su.se).

Checklista för SISU 

 • Antagningen godkänner tillfällen löpande,  mejla endast i brådskande fall.

 • Gör inte tillfället klart för granskning om ni inte är helt klara
 • Antagningen ser inte tillfället om det har status "utkast". Viktigt att göra tillfället "klart för granskning"

 • Ändringar i tillfällen efter att anmälan öppnat är inte möjliga utan då måste tillfället ställas in och ett nytt skapas.

  Innan ni ger era tillfällen status ”klar för granskning” är det mycket viktigt att ni kontrollerar att följande uppgifter är korrekta:
  (Antagningen kontrollerar bara behörighet och urval)

  -          Studieform

  -          Studietakt

  -          Kurstid

  -          Period (terminens första- eller andra del)

  -          Veckor

  -          Urval i förhållande till typ av utbildning samt nivå.

  -          För kurser som ges över flera terminer; ny period med korrekt poängfördelning

  -          För program; Programstart och programslut


  Remittering:

 • Om något inte stämmer remitterar antagningen tillfället, så kom ihåg att lägga in e-postadress under "Inställningar" i Mitt SISU.

 • I mejlet står vad som behöver åtgärdas. När ni är klara måste ni göra tillfället klart för granskning igen.

 

Om ni får följande felmeddelande: 


Spara sidan en gång till och så länge tillfället kan göras klart för granskning, så kan ni bortse från felmeddelandet.


InnehållsförteckningGenerell utbildningsinformation


Fält

Betydelse

NyA/Benämning

Fältet finns bara på program med inriktningar (saknas på bilden ovan). Benämning ges med Programmets namn "med inrikt mot xxxx" t.ex. Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska. Används då programinriktningen annonseras i webbkatalogen och på antagning.se.

Nyckelord, svenska

Nyckelord används på antagning.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken. OBS! Fler än 15 nyckelord gör att utbildningstillfället INTE kan godkännas

Ju fler nyckelord, desto sämre träffresultat. Använd ett fåtal riktigt bra nyckelord istället. Använd inte kurskod eller ord som finns i titel som nyckelord. Dessa får man sökträff på ändå.

Nyckelord, engelska

Nyckelord används på universityadmissions.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken. Universityadmissions.se sparar endast 15 ord och endast de ord eller delar av ord som ryms inom de första

1000 tecknen.

Tänk på att ju fler nyckelord, ju sämre träffresultat. Håll det till ett fåtal riktigt bra nyckelord istället.


Kurs och programbeskrivning

Kom ihåg att lägga in kurs- eller programbeskrivning. Det gör ni genom att klicka på den blå pilen framför "Beskrivning" och då fälls en ruta ut.

Översätt

För utbildningar som ges med undervisningsspråk engelska måste en översättning av behörighetskravet göras (för publicering i den engelska utbildningskatalogen på su.se).  Klicka på den brittiska flaggan för att få fram översättningsrutan.

 • Engelsk översättning - riktlinjer:
  • Högskolepoäng skrivs  = ECTS credits.
  • Engelska B/Engelska 6 skrivs  = Swedish upper secondary school course English B/English 6 or equivalent

Forcera export i API

Kryssas i om man vill visa upp en utbildning på utbildningssidorna trots att utbildningen inte har ett godkänt och publicerat tillfälle.

Kryssar man i "Ja" så måste ett alternativ väljas i drop down-menyn som dyker upp:

Om en kurs endast ingår i ett program så väljer man "Ingår i program/kurspaket". Ges kursen även som fristående kurs ska man inte välja detta alternativ. Välj då tex "Planerad utbildning".


Se även Polopolymanualen, Forcera utbildning

Utbildningstillfällen


Fält

Betydelse

Studieform

Ange studieform normal, distans eller distans via internet. Om du väljer något av distansalternativen får du fram ett fält där du anger hur många fysiska träffar kursen har. Ange 0 om kursen inte har några träffar.

Studietakt

Ange med vilken fart kursen/programmet går. Studietakt. Beräkna 1,5hp/vecka vid studietakt helfart. Fördela antal hp/vecka på kurstillfället vid bestämning av studietakten och välj sen den studietakt som ligger närmast.

Kurstid

Välj i värdelistan vilken tid undervisningen ges.

Ort

Välj i värdelistan vid vilken ort kursen/programmet ges.

Finansieringsform

Ange finansieringsform om kursens/programmets HST och HPR ska särredovisas ekonomiskt, t ex uppdragsutbildning.

Period

Startar terminens första/andra del

Ange om kurstillfället börjar första eller andra delen av terminen. Används på antagning.se som hjälp för studenterna att planera sina studier över terminen. Det finns ingen absolut koppling mellan SUs perioder och denna indelning.

Tillfällesperiod

Om ditt kurstillfälle inte startar eller slutar vid normal terminsstart eller terminsslut anger du den avvikande tidpunkten här. Observera att Startar terminens första/andra del måste stämma med tillfällesperioden.

För kurser som ges över flera terminer; ny period med korrekt poängfördelning läggs till med hjälp av +-tecknet.

Programstart/Programslut

Ange hela studieperioden, t.ex 180 hp program på helfart skall ha programslut sex terminer från programstart. Förtryckta poäng visar antal poäng termin 1 (30hp för heltidsstudier, 15 hp för halvtidsstudier). ●     För program; korrekt termin för programstart och programslut

Ytterligare information om utbildningen (webbadress)

Här har du möjlighet att ange en webbadress för kompletterande information. Anges på formatet

http://www.blablabla.su.se

Undervisningsspråk

 • Endast ett undervisningsspråk ska anges (undantag kan förekomma)
 • Om undervisningsspråket är svenska och del kurslitteratur är på engelska, ange bara svenska.

 • Svenska eller engelska ska väljas som undervisningsspråk för utbildningar på grundnivå (gäller även kurser inom språk)

 • Det valda undervisningsspråket går över till antagning.se/universityadmissions.se
 • Utbildning på avancerad nivå ska ha språkkrav i behörighetskravet som speglar undervisningsspråket

Tillfället öppet för internationella studenter

 För tillfälle med undervisningsspråk engelska som ska visas/sökas via universityadmissions.se, bocka i rutan”Tillfället är öppet för internationella studenter”.

Undantag för krav på svenska för grundläggande behörighet
(gäller endast utbildningar på grundnivå)

För tillfälle på grundnivå med undervisningsspråk engelska och där undantag ska ges för svenska i den grundläggande behörigheten, bocka i  rutan ” Undantag från krav på svenska för grundläggande behörighet”

Antagningsförfarande - NyA

Om anmälan ska gå via antagning.se/universityadmissions.se så väljer ni NyA.

Antagningsomgång - Ange vilken antagningsomgång tillfället ska ingå i.
Exempel:

 • HT20XX - Nationella omgångar med sista anmälningsdag 15 april

 • VT20XX - Nationella omgångar med sista anmälningsdag 15 oktober

 • MASTERHT - Internationella masterprogram med sista anmälningsdag 15 januari

 • MASTERVT - Internationella masterprogram med sista anmälningsdag 15 augusti

 • IKHT - Internationella kurser och kandidatprogram med sista anmälningsdag 15 januari

 • IKVT - Internationella kurser och kandidatprogram med sista anmälningsdag 15 augusti

 • ST20XX - Sommarkurser med sista anmälningsdag 15 mars

 • 39SULAN - Lokal antagningsomgång som ges vår och höst efter beställning

Ges enbart inom program - bockas i om kursen ges enbart inom program och har antagningsförfarande NyA.
Observera att programunderlag måste lämnas i enlighet med antagningens tidplan. Det gäller även för kurser inom program som också ges som fristående kurser. 
Information om programunderlag

Stängd för sen anmälan
– bockas i om utbildningen inte ska ha öppet för sen anmälan. Då framgår det också på antagning.se för sökande efter sista anmälningsdag att utbildningen inte kommer att öppnas för sen anmälan.

Antagningsförfarande - Endast registrering

Tillämpas endast för kurser inom program som inte ska gå via NyA. Tillfället ska inte publiceras. 

Publicera detta tillfälle på antagning.se och på www.su.se

Utbildningen syns i SU:s webbkatalog och på antagning.se

Publicera inte kurser som ges enbart inom program med anmälan via antagning.se
 
(programunderlag måste vara inlämnat för dessa kurser)

 • Om ni publicerar en kurs som endast är sökbar inom program, skapar det förvirring för fristående sökande som ser kursen i vår webbkatalog, men kan inte anmäla sig till kursen på antagning.se
 • Programstudenter ser sina kurser när de loggat in på antagning.se och därför ska dessa tillfällen inte publiceras.

 Observera att om programunderlag saknas är kursen sökbar även för fristående sökande på antagning.se, även om kursen inte är publicerad i vår webbkatalog.

Om du vill att din kurs inom program ska vara synlig på www.su.se - använd istället "Forcera export. Gör tillfället tillgängligt i SiSU API oavsett om det publicerat eller ej"

Forcera export. Gör tillfället tillgängligt i SiSU API oavsett om det publicerat eller ej

Genererar en kurswebbsida med information om kurstillfället när tillfället är godkänt. Kan möjliggöra för automatiska schemalänkar.

Sidan försvinner efter tillfällesperiodens slut.

Ytterligare antagningsinformation

Sista anmälningsdag väljs endast:

 • Om ett utbildningstillfälle enbart ska ingå i en internationell antagningsomgång, då måste sista anmälningsdatum anges

 • Om ett utbildningstillfälle ska vara sökbart både i en internationell omgång och i en nationell omgång, då väljs sista anmälningsdatum för respektive tillfälle för att särskilja dem åt.
  Exempel:
  - Anmälan senast den 15 januari (MASTERHT20)
  - Anmälan senast den 15 april (HT2020)

  Sista anmälningsdatum väljs inte:

 • Om ett tillfälle enbart ska ingå i en nationell antagningsomgång

Urval

Ska väljas utifrån om utbildningen är på grundnivå eller avancerad nivå. Se Antagningsordningen för korrekt urval.

Särskilt urval

Klickas i om utbildningen inte ska ha ett av de i rullistan angivna urvalen.  Kontakata antagningen. antalla@su.se och meddela önskat urval.

 • No labels