Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det är följande prislista som används vid prisberäkning.

 Pris i kr
Komponent2020201920182017

CPU

569569473

1 093

RAM217217191

164

Disk

10109,09

12

Windowslicens

535353

610

Drift

750750668

668

Fast kostnad

000

1 803

Extra nätverkskort

000

120


Prispåslag för OS-nivå sker ej för VPSer.

...