Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Pris i kr
Komponent201920182017

CPU

569473

1 093

RAM217191

164

Disk

109,09

12

Windowslicens

5353

610

Drift

750668

668

Fast kostnad

00

1 803

Extra nätverkskort

00

120


Prispåslag för OS-nivå sker ej för VPSer.