Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nyckeln till förståelsen för en Pivottabell är alltså mätetalen under Värden/Values i panelens nedre högra hörn, och sedan Filter, Rader/Rows och Kolumner/Columns där man bestämmer på vilket sätt man vill vända, skära och se sitt data. De olika parametrarna som man kan använda genom att dra in dem i rader/kolumner/värden finns listade i rutan Pivottabellfält/PivotTable Fields ovanför i panelen.

Vad är en kub?

En fysisk kub är vändbar så man kan titta på den från olika håll.

...