Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In English: Education material Teachers and Examinars

Utbildningsmaterial från Stockholms universitet

E-learningkurser

Utbildningsmaterial från Ladok.se

Rapportera och attestera resultat

Rapportera resultat

Handhavandeguide, resultatrapportering: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-07-02
Innehåll: Rapportera och attestera resultat, grupper, aktivitetstillfällen, resultatnoteringar, kortkommandon, underkända resultat i resultatöversikten, resultat från olika kursversioner.

Checklista rapportera resultatAttestera resultat
Checklista attestera resultat

Läsa information i nya Ladok

 
Borttag av betyg - Resultatattestant

Grundläggande begrepp och navigering   

 
Frågor och svar: Rapportera och attesteraIntroduktion till programtillfällesstruktur i nya Ladok (studieplan)   
Exempel Rapportera närvaro (källa: Linnea Hjelmtorp Andersson, Statsvetenskap)

Till lärare som ska attestera tentaresultat med många olika kurskoder och tillfällen
(källa: Linnea Hjelmtorp Andersson, Statsvetenskap)...