Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Innehållsförteckning

Table of Contents
maxLevel2
minLevel2


Rutiner för utbytesavtal

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

När ett avtal tecknas eller förlängs skickas ett mail med avtalet till moveon@su.se 
Kontrollera att alla parters signaturer finns med.
 
Varför måste avtal skickas in?
Avtalet är det underlag som behövs för att:

  • avtal och avtalstillfällen ska kunna skapas i Ladok
  • stipendier ska kunna sökas av utresande studenter
  • universitetets försäkringar ska gälla
  • universitetet/institutioner ska kunna veta vilka samarbeten som finns (register).

Underlag för in- och utresande utbytesstudenter VT21

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Underlag 1 - ska skickas in till ladok@su.se 
Underlaget behövs för att Systemförvaltning Ladok/SISU ska kunna skapa upp utbytesavtal och tillfällen för utbytesstudenterna till VT21. 

Underlag 2  - åter Housing office via Serviceportalen senast 17 oktober. (Kan skickas senare till Ladok)
Underlaget behövs för att Systemförvaltning Ladok/SISU ska kunna etablera de inresande studenterna i Ladok samt för att ansöka om studentbostad hos Housing office


Warning
titleObs!

Ladok vill ha underlag 1 och 2 när de är fullständiga med samtliga uppgifter ifyllda. Skicka in listan när ni är säkra på att alla uppgifter finns med och är korrekta. Det går bra att skicka in underlagen senare än 17 oktober till Ladok dock inte senare än 1 december. Vi tar hellre emot underlaget senare än att få flera uppdateringar av era underlag. 


UnderlagKommentar
Underlag 1 Utbytesavtal och tillfällen in och utresande VT21.xlsx
Underlag 2 och bostadslista VT21.xlsx

Åter Housing office senast 17 oktober

Obs! Lägg ej in redan etablerade studenter som förlänger sina utbyten. Meddela Ladok om dessa separat.

(info) Vi kommer att börja etablera inresande studenter i början på december.Centrala utytesavtal

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

När det gäller centrala utbytesavtal är det Internationell mobilitet vid Studentavdelningen som beställer alla utbytesavtal och tillfällen samt skickar in lista på inresande studenter till Ladok. Institutionen ska alltså inte skicka in beställningar för centrala utbytesavtal, tillfällen eller lista på inresande studenter.

Registrering på utresande studenters utbytesåtagande eller inresande studenters kurser hanteras däremot av respektive institution som vanligt.


Hitta utbytesavtal i Ladok

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8
Inresande studenter

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Institutionen antar sina inresande studenter till utbytestillfällen. Institutionen antar sedan alla studenter till de kurser de ska läsa.

Observera att registrering på kurser görs i nära anslutning till kursstart.Utresande studenter

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Institutionen antar sina utresande utbytesstudenter, även till bilaterala centrala avtal. Utbytet kan läggas inom program eller vara fristående.

Observera att registrering sker i nära anslutning till att utbytesåtagandet startar.Förlänga eller förkorta utbytesstudier

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Vid förlängning eller förkortning av studieperiod kontakta Ladok ladok@su.se
Ange student, utbytesavtal samt vilken den nya studieperioden är. Observera att dessa studenter inte ska vara med i underlag 1 eller 2 utan måste meddelas separat.

Du får ett nytt utbytestillfälle av oss som omfattar den nya studieperioden. Detta tillfälle byter du till (se beskrivning nedan).
Vid förlängning behöver du lägga till ett nytt utbytesåtagande för den nya perioden med resterande poäng.
Återbud vi utbytesstudier

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Om studenten antagits i Ladok men inte registrerats och lämnar återbud lägger man in ett återbud på utbytestillfället.

Om studenten ännu inte är antagen i Ladok och lämnar återbud behöver man inte göra någonting.Avbrott vid utbytesstudier

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Om en student gör avbrott i sina utbytesstudier ska detta dokumenteras i Ladok. Dels ska avbrott läggas in på utbytesåtagandet (utresande) eller på kurserna (inresande). Därutöver är det viktigt att avbrott läggs in på själva utbytesavtalstillfället. Läggs avbrottet in på utbytesavtalstillfället så läggs även avbrott automatiskt på utbytesåtagandet/ingående kurser. Se även manual Förlänga, förkorta eller avbryta utbytesstudier.


Tillgodoräknande av utbytesstudier

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Manual för tillgodoräknande av utbytesstudier finns samlat i en och samma manual.Lista över extern part i Ladok

Panel
borderColor#F8F8F8
bgColor#F8F8F8

Meddela ladok@su.se om något lärosäte saknas.

Panel
borderColor#ffe5cc
bgColor#fff2e6
titleBGColor#ffe5cc
titleKontakt Gruppen för internationell mobilitet

Gruppen för internationell mobilitet hjälper Stockholms universitets studenter och anställda i frågor som rör internationalisering.

Länk till kontaktuppgifter Internationell mobilitet


Panel
borderColor#ffe5cc
bgColor#fff2e6
titleBGColor#ffe5cc
titleStöd vid handläggning

Internationell mobilitet har anvisningar och stöd vid handläggning av utbytesstudenter på Medarbetarwebben, här finns länkar till det:

Inresande studenter

Utresande studenter