Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utbytesstudier

Kort beskrivning

Bilaga

Kommentar

Avtal och tillfälleHitta utbytesavtal i Ladok
Inresande

Anta till utbytestillfälle IN-resande.

Anta och registrera på kurs, del av kurs/individuellt tillfälle  (anta och registrera)

Instruktioner

Institutionen antar sina egna IN-resande studenter till utbytestillfällen. Centrala studenter antas till utbytestillfällen av studentavdelningen. Institutionen antar sedan alla studenter till de kurser de ska läsa.

Är beroende av att utbytesavtal och avtalstillfällen har definierats upp.

UtbytesstudenterHitta institutionens utbytesstudenterInstruktioner
Utresande

Anta till utbytestillfälle UT-resande.
Skapa och registrera student på utbytesåtagande

Förändringar av utbytet
Manual Utbytesstudier utresande studenter

Institutionen antar sina UT-resande utbytesstudenter, även till bilaterala centrala avtal.

Är beroende av att utbytesavtal och avtalstillfällen har definierats upp.

Utbytet kan läggas inom program eller vara fristående.

Extern partFörteckning över utländska lärosäten

Information om Extern part behövs för att Ladokgruppen ska kunna definiera upp.

Meddela ladok@su.se om något lärosäte saknas.

...