Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kursägande institution skapar detta i Ladok.


Andra resultat

Kurser från gamla Ladok konverterades in i nya Ladok som "Andra resultat" och syns under en egen rubrik på doktorandens översikt. Kurserna som ligger som Andra resultat kan ligga kvar här och kan ingå i en examen precis som forskarkurser och individuella åtaganden. 

Rapportera resultat

När ska jag använda respektive rapporteringssätt?

...