Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Studieaktivitet och finansiering

Såhär Så här lägger du in Studieaktivitet och finansiering:

Manual för Studieaktivitet och finansiering.pdf

En mer detaljerad beskrivning av vad de nationella finansieringstyperna står för samt några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas (Källa: SCB) SCB_Försörjningtyper_och_Exempel.pdf


Vi har nu övergått till att använda de nationella finansieringstyperna enligt SCB.

...