Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Manual: Byte av inriktning och tillfällesbyte

...


Webbregistreringsperiod på kurstillfällen

Användare med behörighet Studieadministratör i Ladok kan ange registreringsperiod på kurstillfällen så att studenterna kan webbregistrera sig. 

...