Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Panel

För lärare och examinatorer i Ladok

Tip

Ladokmaterial på svenska

Lathundar och manualer för rapportörer och attestanter

In English for teachers and examiners

Guides and information


För studieadministratörer i Ladok

Tip

Ladokmaterial

Här hittar du utbildningsmaterial, manualer, lathundar, med mera

Informationsutskick via mejl

Viktig information som tidigare skickats ut till studieadministratörer

Terminsstart

Här hittar du information och material som kan vara till hjälp inför terminsstarten

Studieadministrativ kalender

Viktiga datum från Antagningen och Ladok

För användare i SISU

Tip

Användardokumentation för SISU

Här finns användardokumentation för dig som arbetar med Stockholms universitets utbildningsdatabas SISUPanel

Kontaktuppgifter

Panel

Systemförvaltning Ladok/SISU, Studentavdelningen

Stockholms universitet

E-post: ladok@su.se

Tel: 08-16 3989, må-to, kl 10-11


Panel

Driftinformation

Panel
titleFrån Systemförvaltning Ladok/SISU

Onsdag 27 januari

Uppgradering mellan klockan 04:00-06:00. Under denna period kommer Ladok och studentgränssnittet inte att vara tillgängligt.

Onsdag 20 januari

kl 10.00 – 11.00 sker planerat underhåll på kurskatalogen SISU. Under tiden för underhållet kan du inte använda SISU alls.

Onsdag 17 februari

Uppgradering mellan klockan 04:00-06:00. Under denna period kommer Ladok och studentgränssnittet inte att vara tillgängligt.


Panel
titleFrån IT-avdelningen

Aktuell driftinformation

Prenumerera på driftinformation från IT-avdelningen


Panel
titleInformationssäkerhet

Informationssäkerhet vid Stockholms universitet

Föreskrift för anställda avseende användning av SU:s information & informationshanterande resurserPanel

Personalutbildningar Ladok/SISU

Panel
titleLadok

Utbildningsschema och anmälan till våra Ladokutbildningar

Utbildningsmaterial Grundutbildning

Utbildningsmaterial Forskarutbildning

Utbildningsmaterial Utbytesstudier

Ladokblanketter för ansökan om behörighet
Panel
titleSISU

Utbildningsschema och anmälan till vår SISU-utbildning

Utbildningsmaterial

SISU-blankett för ansökan om behörighet