Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utbildningsmaterial dag 2Senast uppdateradInnehåll

 

View file
name04 Programhantering Antagning inom program.pdf
height150

 

Översiktsbild

Lägg in inledande kurs i tillfällesstruktur för program

Lägg in inledande kurs i tillfällesstruktur för program med inriktning

Hitta antagna studenter på kurstillfälle

Hitta antagna studenter på programtillfälle

Hitta antagna studenter på inriktningstillfälle

Lokal antagning inom program – Manuell antagning i Ladok

Lokal antagning inom program – Via tillfällesstruktur

Behörighetsgranskning av studenter

Extramaterial: Val av kurs inom program

View file
name05 Resultathantering (3).pdf
height150


 

Information om HST och HPR

Regler för betygssättning

Examinationsdatum

Kurs och modul

Version av kurs och moduluppsättning

Roller och behörigheter för resultatrapportering

Förberedelser inför rapportering på kurs och kurstillfällen

Rapportera resultat

Rapportera på flera studenter samtidigt

Rapportera resultat på hela kursen

Resultatnoteringar

Attestera betyg

Ändra/ta bort betyg som är attesterat

Följa upp betyg på kurs och modul

Länk till ”Rättssäker examination” från UKÄ, 2017

View file
name06 Grupphantering Dag 2.pdf
height150

 

Skapa grupp i kurs

Skapa grupp i program

View file
name07 Aktivitetstillfällen Dag 2_191022.pdf
height150

 

Skapa aktivitetstillfällen på modul

View file
name08 Tillgodoräknande Dag 2 .pdf
height150

 

Tillgodoräknande - hel kurs

Tillgogodräknande - del av kurs

Allmän information om tillgodoräknande

View file
namePresentation Ladok 2019-09-12.pptx
height150

 

Examensprocessen

...