Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utbildningsmaterial, dag 1 Senast uppdateradInnehåll

View file
name01 Intro, Begrepp.pdf
height150

 

Studentavdelningen

Praktisk information och presentation

Introduktion till Ladok

Grundläggande termer och begrepp


View file
name02 Studentinformation och gränssnitt .pdf
height150

 

Åtkomst och gränssnitt

Studiedeltagande/Studentinformation

Studentgränssnitt

View file
name03 Studiedeltagande Dag 1 .pdf
height150


2018-05-21

Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle

Antagningsregler

Anta på kurs inom program

Återbud/Ta bort förväntat deltagande

Registrera en student på kurs

Registrera flera studenter på kurs

Avbrott och tidigt avbrott på kurs

Ta bort felaktig registrering

Ändra placering i studieplan

Tillfällesbyte på kurs och omregistrering

Hinder för registrering

Programadministration – Student antagen på program

Avbrott på program/kurspaketering

Uppehåll på program/kurspaketering

Tillfällesbyte program/kurspaketering

 

View file
name04 Utbildningsinformation Dag 1 .pdf
height250150
 

2019-01-29

Samspel SISU - Ladok

Skapa studieplan på programtillfälle

Studieplanen i Ladok

Antagningsförfarande i studieplanen

Lägg till Ingående delar i studieplanen

Termin 1 – Inledande kurs

Publicera

Val av kurs inom program

Valfri kurs

Lokal antagning inom program från termin 2 och senare

Uppföljning
2018-01-26Extramaterial, området Uppföljning tas inte upp på kursen. Men om en deltagare har tid och intresse finns det möjlighet att arbeta med några extrauppgifter inom detta område.

...

Utbildningsmaterial dag 2Senast uppdateradInnehåll

View file
name07 Resultathantering.pdf
height150

 

Information om HST och HPR

Regler för betygssättning

Examinationsdatum

Kurs och modul

Version av kurs och moduluppsättning

Roller och behörigheter för resultatrapportering

Förberedelser inför rapportering på kurs och kurstillfällen

Rapportera resultat

Rapportera på flera studenter samtidigt

Rapportera resultat på hela kursen

Resultatnoteringar

Attestera betyg

Ändra/ta bort betyg som är attesterat

Följa upp betyg på kurs och modul

Länk till ”Rättssäker examination” från UKÄ, 2017

View file
name08 Grupphantering Dag 2.pdf
height150

2018-03-09

Skapa grupp i kurs

Skapa grupp i program

View file
name09 Aktivitetstillfällen Dag 2.pdf
height150

2018-03-09

Skapa aktivitetstillfälle för en modul

Skapa gemensamt aktivitetstillfälle

View file
name10 Tillgodoräknande Dag 2 .pdf
height150

2018-03-09

Allmän information om tillgodoräknande

Tillgodoräknande - hel kurs

Tillgogodräknande - del av kurs

Tillgodoräknande Andra resultat

View file
nameExamenprocessen.pdf
height150

 

ExamensprocessenÖvrigt från Ladok grundutbildningSenast uppdaterad

View file
nameProgramblad Ladok grundutbildning.pdf
height250

 

  

View file
nameLadok grundutbildning Övningsuppgifter 190122 ver 118.pdf
height250

 

...