Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utbildningsmaterial, dag 1 Senast uppdateradInnehåll

View file
name01 Intro, Begrepp.pdf
height150

 

Studentavdelningen

Praktisk information och presentation

Introduktion till Ladok

Grundläggande termer och begrepp


View file
name02 Studentinformation och gränssnitt .pdf
height150

 

Åtkomst och gränssnitt

Studiedeltagande/Studentinformation

Studentgränssnitt

View file
name03 Studiedeltagande Dag 1 .pdf
height150


2018-05-21

Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle

Antagningsregler

Anta på kurs inom program

Återbud/Ta bort förväntat deltagande

Registrera en student på kurs

Registrera flera studenter på kurs

Avbrott och tidigt avbrott på kurs

Ta bort felaktig registrering

Ändra placering i studieplan

Tillfällesbyte på kurs och omregistrering

Hinder för registrering

Programadministration – Student antagen på program

Avbrott på program/kurspaketering

Uppehåll på program/kurspaketering

Tillfällesbyte program/kurspaketering

View file
name04 Utbildningsinformation Dag 1 180308 .pdf
height150250
  

20182019-0301-0929

Samspel SISU - Ladok

Skapa studieplan på programtillfälle

Studieplanen i Ladok

Antagningsförfarande i studieplanen

Lägg till Ingående delar i studieplanen

Termin 1 – Inledande kurs

Publicera

Val av kurs inom program

Valfri kurs

Lokal antagning inom program från termin 2 och senare

Uppföljning
2018-01-26Extramaterial, området Uppföljning tas inte upp på kursen. Men om en deltagare har tid och intresse finns det möjlighet att arbeta med några extrauppgifter inom detta område.

...