Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utbildningsmaterial, dag 1 Senast uppdateradInnehåll

View file
name01 Intro Begrepp .pdf
height150

17 Dec  

Studentavdelningen

Praktisk information och presentation

Introduktion till Ladok

Grundläggande termer och begrepp

View file
name02 Studentöversikt och gränssnitt.pdf
height150

 

Åtkomst och gränssnitt

Studiedeltagande/Studentinformation

Studentgränssnitt

View file
name03 Studiedeltagande.pdf
height150


 

Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle

Antagningsregler

Anta på kurs inom program

Återbud/Ta bort förväntat deltagande

Registrera en student på kurs

Registrera flera studenter på kurs

Hinder för registrering

Ta bort felaktig registrering

Avbrott och tidigt avbrott på kurs

Tillfällesbyte på kurs och omregistrering

Programadministration – Student antagen på program

Avbrott på program/kurspaketering

Uppehåll på program/kurspaketering

Tillfällesbyte program/kurspaketering
Uppföljning
2018-01-26Extramaterial, området Uppföljning tas inte upp på kursen. Men om en deltagare har tid och intresse finns det möjlighet att arbeta med några extrauppgifter inom detta område.

...