Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurspaketen är byggda i Ladok, men studenterna har sökt via en kurskod från SISU. I tabellen nedan ser man vilka kurskoder och kurspaketkoder som motsvarar varandra. 


Inst.

kod 

kod


Kurspaketkod (Ladok)Kurspakettillfälleskod (Ladok)Benämning på kurspaketetKurskod kurspaket (SISU)Tillfälleskod för kurspaket (SISU)Ingående kurserAnmärkning
304KG200KG200

Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö

KG230132241


Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv322447,5
Historisk landskapsgeografi322467,5
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder 322407,5
Uppsats i kulturgeografi322437,5304KG201KG201

Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration

KG2300


32242


Plats, identitet och migration322477,5
Boende, segregation och flyttningar322457,5
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder322407,5
Uppsats i kulturgeografi322437,5305NEK00NEK00

Nationalekonomi I


EC102033954


Mikroteori med tillämpningar15
Makroteori med tillämpningar15302SBS00SBS00Företagsekonomi I, kurspaketFE902031782


Organisation I7,5
Redovisning I7,5
Marknadsföring I7,5
Finansiering I7,5302SBS01SBS01Företagsekonomi II, kurspaketFE901031780


Redovisning II7,5
Marknadsföring II7,5
Finansiering II7,5
Organisation II7,5302SBS12SBS12Företagsekonomi III Redovisning, kurspaketFE906731932


Att använda redovisningsforskning7,5
Att utföra redovisningsforskning7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15302SBS03SBS03Företagsekonomi III Finansiering, kurspaketFE906631931


Introduktion till finansiella derivat7,5
Empirisk finansiell ekonomi7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15302SBS04SBS04Företagsekonomi III Management, kurspaketFE906231927


Fronter i managementforskning7,5
Forskningsmetoder i företagsekonomi och organisationsstudier7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15302SBS05SBS05Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaketFE906331930


Fronter i marknadsföringsforskning7,5
Forskningsmetoder i företagsekonomi och marknadsföring7,5
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen15302


SBS08


SBS08Reklam och PR I, kurspaketPR950131811


Reklam & PR: grundläggande management7,5
Reklam & PR: grundläggande redovisning7,5
Reklam & PR: grundläggande marknadsföring7,5
Organisations- och marknadskommunikation7,5302SBS09SBS09Reklam och PR II, kurspaketPR950231812


Reklamstrategi7,5
Reklam & PR: fortsättningskurs i marknadsföring7,5
Marknadsjuridiska perspektiv7,5
Reklam & PR: fortsättningskurs i management7,5302SBS10SBS10Reklam och PR III, kurspaketPR950331813


Reklam och PR: Forskningsteman i marknadsföring7,5
Forskningsmetoder i reklam och PR7,5
Examensarbete i Reklam och PR för kandidatexamen15302SBS13SBS13Revision, kurspaketFE940231938


Finansiell rapportering7,5
Företagsfinansiering7,5
Företagsanalys7,5
Koncernredovisning och revision7,5302SBS14SBS14Ekonomistyrning, kurspaketFE940131937


Finansiell rapportering7,5
Verksamhetsledning7,5
Företagsanalys7,5
Verksamhetsstyrning och prestationsmätning7,5302SBS15SBS15Marknadsföring, kurspaketFE930131936


Företagets samhällsansvar7,5
Varumärkesstyrning och hållbara affärsmodeller7,5
Marknadsföring på internet7,5
Industriell marknadsföring och försäljning7,5302SBS16SBS16Organisation och management, kurspaketFE920131935


Strategisk ledning7,5
Entreprenörskap i samhällsförändring7,5
Personalledning7,5
Filosofi, politik och ekonomi7,5302SBS17SBS17Finansiering, kurspaketFE910131934


Finansiell rapportering7,5
Företagsfinansiering7,5
Fastighetsinvesteringar, värdering och analys7,5
Internationell finansiering7,5302SBS07SBS07Globala affärsstudier, kurspaketFE905031933


Globala marknader7,5
Det globala konsumtionssamhället7,5
Ekonomi, politik och kultur7,5
Global affärsetik7,5161ISD00ISDDD

Kurspaket Svenska som andraspråk I


USS10069682


SVAI: Flerspråkighet - individ och samhälle7,5
SVAI: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv7,5
SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling7,5
SVAI: Språk, undervisning och lärande7,5


Höstterminen är inte publicerad
161ISD01ISD01Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkursUSS33069683


SVA III: Teori och metod i andraspråksforskning7,5
SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning7,5
SVAIII: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning - kandidatkurs15


Höstterminen är inte publicerad
154SVE01SV1DHKurspaket Svenska som andraspråk IINSS20021130


SVAII: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv7,5
SVAII: Bedömning av språkfärdighet7,5
SVAII: Litteracitet och lärande7,5
SVAII: Andraspråksanvändning i sociala praktiker7,5154SVE01SV1DDKurspaket Svenska som andraspråk IINSS20021159


SVAII: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv7,5
SVAII: Bedömning av språkfärdighet7,5
SVAII: Litteracitet och lärande7,5
SVAII: Andraspråksanvändning i sociala praktiker7,5


Höstterminen är inte publicerad
154SVE00SV0DDKurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighetCTS33021126


SVAIII: Teori och metod i andraspråksforskning7,5
SVAIII: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet7,5
SVAIII: Svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kandidatkurs15


Höstterminen är inte publicerad

Utbytesstudenter VT20

Mer information finns på Ladokmaterial - Utbytesstudier

...