Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten visar professorer och lektorer som saknad markering i Primula för kompetens (640) Doktorsexamen eller (641) Doktorsexamen ej dokumenterad. Rapporten visar institution, namn, födelsedata och årsarbeten.

Begrepp

Disputerad (länk), Lärare (länk), Professor (länk), Lektor (länk), årsarbetskrafter (länk)

Datakälla och uppdatering

...