Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten består av två delar, en kort summering och uträkning samt en tabell med underliggande utfall. 

Nuvarande inlåningÅrets inlåningNytt lån ”Nuvarande inlåning” - ”Årets inlåning” - ”Totalt inlånat”)Totalt inlånatTotalt inlånat
BenämningBeskrivning
Låneram hos RiksgäldenEnligt regleringsbrev för vald period, följ länk.
IB Lån i riksgäldskontoretKonto 2514 för valt år i perioden
InvesteringarKonto 2515 för valt år i perioden
Amorteringar(-
IB Lån i riksgäldskontoret” - ”Investeringar” - ”UB Lån i riksgäldskontoret”)
UB Lån i riksgäldskontoret

Baserar sig på total summorna för ”Ej extern finansierade” ,

(”Total Anläggning” + ”Total Avskrivning”)
Kvar av låneram"Låneramhos Riksgälden" + "
UB Lån i riksgäldskontoret"

 

Den undre tabellen visar på raderna alla konton som är grupperade i kontogruppering "Anläggning_avskrivning" i MDM oavsett utfall. Utfallen placeras sedan i antingen "Anläggning" eller "Avskrivning" beroende utfallen.
Kolumnerna är i sin tur grupperade i två grupperingar avseende finansiering enligt aktivitet och finansiär. "Alla finansieringar" är ofiltrerad medan "Ej extern finansierade" baserar sig på om aktiviteten är bidragsfinansierad, finansiär eller om verksamhetsgrenen är forskning.

...