Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här lägger vi upp vårt mejlutskick Ladokinformation. 

DatumInnehåll 

 

Årsbokslut 2020 - sista dag att rapportera in resultat med examinationsdatum 2020
Forskarutbildning: Deadline för inrapportering av studieaktivitet och finansiering för 2020H
Utbytesstudier VT21
Utbildningsschema för Ladokutbildningar 2021
Ladoksupport kring jul och nyår
Utsökning av aktivitetstillfällen
Inloggningssidan för studenter

Länk till information 2020-12-18

 

Studenter kan testa ny version av Ladok för studenter
Nationellt resultatintyg
Medarbetarrättigheter
E-signerade behörighetsblanketter
Nya manualer för utbytesstudier
Ny manual för tillgodoräknande

Länk till information 2020-11-19

 

Mina grupper - ny typ av grupp
Forskarutbildning: Doktorander, studieaktivitet och -finansiering
Nytt utseende på inloggningstjänst för Ladok från och med 7/10

Länk till information 2020-10-09

 

Ny funktionalitet för rapportering på enskild student
Studieuppehåll
Lokal antagning till kurs inom program i Ladok
Nytt datum - Nytt utseende på inloggningstjänst för Ladok från och med 7/10

Länk till information 2020-09-25

 

Förändringar på startsidan för attestanter och rapportörer
Nytt utseende på inloggningstjänst för Ladok från och med 23/9

Länk till information 2020-09-14

 

Terminsstart HT20
Fellistan för antagningar som inte gått över till Ladok
Viss fördröjning mellan NyA och Ladok vid reserv- och efterantagning samt borttag av villkor
Forskaradministration: Lägga in studieaktivitet och finansiering för första halvåret 2020
Länk till information 2020-08-13

 

Mejlavisering vid tilldelning och klarmarkering av tillgodoräknandeärende
Forskarutbildning: Lägg till studieperiod på forskningsarbete direkt från fliken Studiedeltagande
Ändringslogg aktivitetstillfällesanmälan
Telefonsupporten under sommaren
Nu går det att anmäla sig till Ladokutbildningar i augusti
Ny upplaga av Rättssäker examination från UKÄ

Länk till information 2020-06-18

 

Visning av resultat som behöver attesteras
Aviseringar av klarmarkerade betyg
Skyddade intyg
Påminnelse om inledande kurser på masterprogrammen
Ladok kommer inte längre stödjas av Internet Explorer
Enpersonsrapportering med Firefox fungerar nu normalt
Ladoksupportens telefontid

Länk till information 2020-05-07

 

Forskaradministratörer: Andra meriter och tillgodoräknande eller individuellt åtagande inom forskarutbildningen

Länk till information 2020-04-24

 

Vägledning för hantering av registreringar i Ladok med anledning av covid-19Länk till information 2020-04-07

 

Ny flik på startsidan (gäller även FO-utbildning)
Möjligt att göra ändringar i klarmarkerade tillgodoräknandeärenden (gäller även FO-utbildning)
Tidigaste datum för att öppna webbregistrering inför HT20
Uppföljning och utdata - Lär dig mer! (gäller även FO-utbildning)

Länk till information 2020-04-03

 

Nya medarbetare
Söka ut och lägga till deltagare på aktivitetstillfälle med hjälp av personnummer
Rättat fel: Koppling av resultatnotering
Nytt utseende för rapportering av enstaka student
Resultatintyg i studentgränssnittet: Välja visa kurser inom program
Tydligare felmeddelande för student vid aktivitetstillfällesanmälan
Tillfällesbyte för program med inriktningar - Manual

Länk till information 2020-03-03

 

Sista dag för inrapportering in resultat med betygsdatum 2019 - 8 januari 2020
Utbildningar för nya Ladokanvändare VT20
Telefontider för Ladok/SISU Systemförvaltning 2020
Terminsstart - Viktigt att tänka på
Manual för Medarbetarrättigheter (Gäller även FO-nivå)
Forskarutbildning: Deadline för inrapportering av studieaktivitet och finansiering för 2019H

Länk till information 2019-12-20

 

Nästa uppgradering/driftstoppp
Anmälan till aktivitetstillfällen ligger kvar även vid tillfällesbyte på kursen
Kurstillfällen i status komplett VT20
Tidigast öppna för webbregistrering
Påminnelse om informationsträff om nya medarbetarrättigheter i Ladok
Påminnelse Frågestund för forskaradministratörer

Länk till information 2019-11-07

 

Nästa uppgradering/driftstoppp
Webbregistrering - Institutionen kan själv lägga in
Inställd telefonsupport onsdag och torsdag vecka 44
Länk till information 2019-10-25

 

Nästa uppgradering/driftsstopp
Sortering av deltagarlistan för aktivitetstillfällen
Ny sida för betygsrapportering av enstaka student
Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande
Frågestund Forskaradministration i Ladok
Vill du medverka i Ladoks förbättringsarbete?

Länk till information 2019-10-10

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Snabbsök kurs och personnummer

Länk till information 2019-09-17

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Spara fritext på intyg
Ny placering för fältet tillgodoräknande inom program/kurspaketering
Klarmarkering och avisering av resultat
Utökade utsökningsmöjligheter för utdata utbytesstudier

Länk till information 2019-08-15

 

Fellistan skickats ut till institutioner

 

Nästa uppgradering/driftstopp
OM-registreringstillfällen för endast användas för omregistrering
Förenklat flöde för att förbereda tillfällesbyte för program och program med inriktningar
Förenklat flöde för återuppta studier på nuvarande programtillfälle efter studieuppehåll
Resultatrapportering: Klarmarkera-knapp finns nu även längst ned på sidan
Ladok kommer ihåg ditt val av periodtyp
Bättre översikt vid inrapportering av betyg 
Personnummer i korrekt format vid export

Länk till information 2019-06-07

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Funktionen "Andra resultat" tas bort
Påminnelse om att lägga in slutbetyg på kurser
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-05-17

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Revidering av Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå 
Studentavdelningen testar ansökan om tillgodoräknande i Ladok

Länk till information 2019-04-26

Nästa uppgradering/driftstopp
Medarbetarrättigheter - Kommande funktionalitet för att koppla attestanter och rapportörer
Beställning av kurstillfällen HT19 i komplett
Underlag för webbregistreringstider HT19
Utbytesstudier - underlag och deadlines HT19

Länk till information 2019-03-29

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Doktorander som läser en kurs inom grundutbildningen
Vikariat hos Systemförvaltning Ladok/SISU
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-03-15

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-03-01

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Val inom program
Visning av ansökan om tillgodoräknande för studenter
Guider för lärare
Studentens namn i Ladok
Ladokanvändare som slutar
Anteckningar i resultatnoteringar
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-02-15

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Rekommenderade webbläsare
Språk i Ladok
Tillgodoräknande - e-learning
Filmer för studenter
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-02-08

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Terminsstart VT19
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-01-11

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Antagningar till vårterminens kurser och program
Ny funktionalitet
God jul och gott nytt år önskar alla vi på Systemförvaltning Ladok/SISU!

Länk till information 2018-12-21

 

Nästa uppgradering/driftstopp

Viktiga datum kommande veckorna

Information inför terminsstarten

Personalutbildningar våren 2019

Ny medarbetare

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-12-14

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Sista produktionssättningen
Kurspaket - kontaktperson
Tips - andra alfabet
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-11-23

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Jobba med oss!
Utbytesstudenter vårterminen 2019
Utbytesstudenter som förlänger utbyten
Sammanslagning av personnummer
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-11-09
2018-10-26

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Webbregistreringstider
Problem med omregistrering och aktivitetstillfällesanmälan
Ladokkonsortiet söker testpersoner
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-10-26

2018-10-12

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Kurstillfälle - status komplett
E-learningkurs Rapportera resultat
Utbytesstudier
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-10-12
2018-09-24Vanliga frågor vid terminsstart
Nästa uppgradering/driftstopp
Planerade produktionssättningar
Behörighet som attestant
Athena och kurstillfällen
Funktioner - nyheter och förbättringar
Framtida förbättringar

Länk till information 2018-09-24

2018-08-16Information om driftstörningarna i Ladok under veckan

Länk till information 2018-08-16


2018-08-08

Antagningsomgång HT2018

Inledande kurser

Inledande kurs för program med inriktningar

Lista program med inriktningar

Information om kurspaket

Antagningar som inte gått in / Fellista

Nästa uppgradering/driftstopp

Länk till information 2018-08-08
2018-07-06

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

Kurstillfälle, påbörjat eller komplett?

Utbytesavtal och inresande utbytesstudenter

Utbytesstudenter som inte kommer hit

Webbregistreringstider

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-07-06
2018-06-25

På gång - fokusområden

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

Studieaktivitet och -finansiering - sista datum för inrapportering (gäller för doktorander)

Höstens SISU- och Ladokutbildningar

Ändrade länkar

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-06-25
2018-06-09

På gång - fokusområden

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

Personalförändringar Systemförvaltning Ladok/SISU

Höstens Ladokutbildningar

Utbildningsmaterial

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-06-09
2018-06-01

På gång

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

CSN och sommarkurser

Mondo och skapa kurssajter

Resultatnoteringar - fördelar och fallgropar

Nationella Ladok3-projektet

Funktioner - nyheter och förbättringar

Kommande funktionalitet

Etikettslistor

Urklippshanterare

Helårsstudenter och helårsprestationer

Länk till information 2018-06-01
2018-05-22

Inställd telefonsupport tisdagen 22 maj

Nästa uppgradering/driftstopp

Funktioner - nyheter och förbättringar

Planerad framtida funktionalitet

Ofta förekommande önskemål och felrapporter

Kommande utbildning - nationellt

Kommande utbildningar - lokalt

Prioriteringar i Ladoksupporten

Länk till information 2018-05-22
2018-05-16

Nästa uppgradering/driftstopp

Funktioner - nyheter och förbättringar

Planerad framtida funktionalitet

Webbregistreringstider för HT2018

Länk till information 2018-05-16
2018-05-07

Nästa uppgradering/driftstopp

Funktioner - nyheter och förbättringar

Planerad framtida funktionalitet

Tips!

Länk till information 2018-05-07
2018-04-20

Nästa uppgradering/driftstopp

Inledande kurs för Studieavgiftsskyldiga studenter - brådskande

Enda prov

OM-registreringstillfällen

Beställa institutionens utbytesavtal och avtalstillfällen

Uppdaterade e-learnings för resultatrapportering

Länk till information 2018-04-20
2018-04-11

Nästa uppgradering/driftstopp

Kurstillfällen i Ladok, status Påbörjad/Komplett - vad betyder det och hur påverkar det administrationen?

Viktigt 1 - Angående inledande kurs på program med inriktningar

Viktigt 2 - Publicera struktur (programtillfällen och inriktningstillfällen) - felmeddelande?

Utbildning på forskarnivå

Bugg

Nya/förbättrade funktioner

Tips

Länk till information 2018-04-11
2018-03-28

Nästa uppgradering/driftstopp

Ny funktionalitet

ST2018 - Webbregistreringstider

Terminsstartsida

Glad Påsk!

Länk till information 2018-03-28
2018-03-23

Nästa uppgradering/driftstopp (komplettering av information som gick ut 2018-03-21)

Webbregistreringstider ST18, ny blankett

Utbytesstudenter, nationellt framtaget material och utbildningstillfälle 27/3 (spelas in och läggs ut efteråt)

Resultatrapportering, förtydligande kring betyg på hel kurs

Frågor och svar (komplettering av information som gick ut 2018-03-21)

Länk till information 2018-03-23
2018-03-21

Nästa uppgradering/driftstopp

Resultathantering och tillgodoräknanden

Utbildningsmaterial och dokumentation

Frågor och svar

Länk till information 2018-03-21
2018-02-28

Nästa uppgradering/driftstopp

Nytt och uppdaterat material

Länk till information 2018-02-28
2018-02-15

Intyg

Studentgränssnittet

Aktivitetstillfälle

Övrigt

Länk till information 2018-02-15
2018-02-05

Senaste nytt om CSN

Senaste nytt om omregistreringar och resultatnoteringar

Ny funktionalitet

Rättssäker examination

Länk till information 2018-02-05
2018-01-31

På gång

Kommande uppgradering

Ny funktionalitet

Epostadresser

Observera! Ej attesterade resultatnoteringar försvinner vid omregistrering

Guide för att ta fram antalet OM-registrerade på ett kurstillfälle

Länk till information 2018-01-31
2018-01-22

På gång

Ny funktionalitet

Forskarnivån

Programstudenter

Övrigt

Länk till information 2018-01-22
2017-12-30

Urval 2 och fellista

Inför terminsstart - inledande kurs på program/programinriktning

Utbytesstudenter - del av kurs för inresande, utbytesåtagande för utresande

Forskarstuderande - ämnestillfälle för nyantagna, studieaktivitet och -finansiering

Viktiga datum

 

Länk till information 2017-12-30
2017-12-22

Inför terminsstart

  • Behörighetsgranska
  • Anta till kurs inom program
  • Ta fram närvarolista

Ladok och studentgränssnittet är stängt torsdag 4/1 05:30-12.00 pga systemunderhåll.

Studentgränssnittet - hur omtenterande studenter hittar sina tentatillfällen

Länk till information 2017-12-22
2017-12-18

Utbytesstudier

Forskarutbildning

Ny funktionalitet och förändringar i systemet

Inför terminsstart

Övrigt

Länk till information 2017-12-18
2017-12-07

Behörigheter för viss programadministration och betygsrapportering/attestering vid annan institution än sin egen

Ändring eller borttag av betyg

Betygsgrundande modul - Hjälp vid rapportering av hel kurs

På gång

Länk till information 2017-12-07
2017-11-20

Kommande uppgradering

Supporttider

Forskarutbildning

Mejladresser i Ladok

Studentgränssnittet

Behörigheter

Länk till information 2017-11-20
2017-11-14

Prestandaproblem

Fokusområden

Tider och material

Ny funktionalitet i Ladok

Länk till information 2017-11-14

...