Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här lägger vi upp vårt mejlutskick Ladokinformation. Det publiceras ett nytt mejl ungefär varannan fredag.

DatumInnehåll 

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Val inom program
Visning av ansökan om tillgodoräknande för studenter
Guider för lärare
Studentens namn i Ladok
Ladokanvändare som slutar
Anteckningar i resultatnoteringar
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-02-15

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Rekommenderade webbläsare
Språk i Ladok
Tillgodoräknande - e-learning
Filmer för studenter
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-02-08

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Terminsstart VT19
Ny funktionalitet och viktiga buggrättningar

Länk till information 2019-01-11

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Antagningar till vårterminens kurser och program
Ny funktionalitet
God jul och gott nytt år önskar alla vi på Systemförvaltning Ladok/SISU!

Länk till information 2018-12-21

 

Nästa uppgradering/driftstopp

Viktiga datum kommande veckorna

Information inför terminsstarten

Personalutbildningar våren 2019

Ny medarbetare

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-12-14

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Sista produktionssättningen
Kurspaket - kontaktperson
Tips - andra alfabet
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-11-23

 

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Jobba med oss!
Utbytesstudenter vårterminen 2019
Utbytesstudenter som förlänger utbyten
Sammanslagning av personnummer
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-11-09
2018-10-26

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Webbregistreringstider
Problem med omregistrering och aktivitetstillfällesanmälan
Ladokkonsortiet söker testpersoner
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-10-26

2018-10-12

Nästa uppgradering/driftstopp
Viktiga datum kommande veckorna
Kurstillfälle - status komplett
E-learningkurs Rapportera resultat
Utbytesstudier
Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-10-12
2018-09-24Vanliga frågor vid terminsstart
Nästa uppgradering/driftstopp
Planerade produktionssättningar
Behörighet som attestant
Athena och kurstillfällen
Funktioner - nyheter och förbättringar
Framtida förbättringar

Länk till information 2018-09-24

2018-08-16Information om driftstörningarna i Ladok under veckan

Länk till information 2018-08-16


2018-08-08

Antagningsomgång HT2018

Inledande kurser

Inledande kurs för program med inriktningar

Lista program med inriktningar

Information om kurspaket

Antagningar som inte gått in / Fellista

Nästa uppgradering/driftstopp

Länk till information 2018-08-08
2018-07-06

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

Kurstillfälle, påbörjat eller komplett?

Utbytesavtal och inresande utbytesstudenter

Utbytesstudenter som inte kommer hit

Webbregistreringstider

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-07-06
2018-06-25

På gång - fokusområden

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

Studieaktivitet och -finansiering - sista datum för inrapportering (gäller för doktorander)

Höstens SISU- och Ladokutbildningar

Ändrade länkar

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-06-25
2018-06-09

På gång - fokusområden

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

Personalförändringar Systemförvaltning Ladok/SISU

Höstens Ladokutbildningar

Utbildningsmaterial

Funktioner - nyheter och förbättringar

Länk till information 2018-06-09
2018-06-01

På gång

Nästa uppgradering/driftstopp

Support under sommaren

CSN och sommarkurser

Mondo och skapa kurssajter

Resultatnoteringar - fördelar och fallgropar

Nationella Ladok3-projektet

Funktioner - nyheter och förbättringar

Kommande funktionalitet

Etikettslistor

Urklippshanterare

Helårsstudenter och helårsprestationer

Länk till information 2018-06-01
2018-05-22

Inställd telefonsupport tisdagen 22 maj

Nästa uppgradering/driftstopp

Funktioner - nyheter och förbättringar

Planerad framtida funktionalitet

Ofta förekommande önskemål och felrapporter

Kommande utbildning - nationellt

Kommande utbildningar - lokalt

Prioriteringar i Ladoksupporten

Länk till information 2018-05-22
2018-05-16

Nästa uppgradering/driftstopp

Funktioner - nyheter och förbättringar

Planerad framtida funktionalitet

Webbregistreringstider för HT2018

Länk till information 2018-05-16
2018-05-07

Nästa uppgradering/driftstopp

Funktioner - nyheter och förbättringar

Planerad framtida funktionalitet

Tips!

Länk till information 2018-05-07
2018-04-20

Nästa uppgradering/driftstopp

Inledande kurs för Studieavgiftsskyldiga studenter - brådskande

Enda prov

OM-registreringstillfällen

Beställa institutionens utbytesavtal och avtalstillfällen

Uppdaterade e-learnings för resultatrapportering

Länk till information 2018-04-20
2018-04-11

Nästa uppgradering/driftstopp

Kurstillfällen i Ladok, status Påbörjad/Komplett - vad betyder det och hur påverkar det administrationen?

Viktigt 1 - Angående inledande kurs på program med inriktningar

Viktigt 2 - Publicera struktur (programtillfällen och inriktningstillfällen) - felmeddelande?

Utbildning på forskarnivå

Bugg

Nya/förbättrade funktioner

Tips

Länk till information 2018-04-11
2018-03-28

Nästa uppgradering/driftstopp

Ny funktionalitet

ST2018 - Webbregistreringstider

Terminsstartsida

Glad Påsk!

Länk till information 2018-03-28
2018-03-23

Nästa uppgradering/driftstopp (komplettering av information som gick ut 2018-03-21)

Webbregistreringstider ST18, ny blankett

Utbytesstudenter, nationellt framtaget material och utbildningstillfälle 27/3 (spelas in och läggs ut efteråt)

Resultatrapportering, förtydligande kring betyg på hel kurs

Frågor och svar (komplettering av information som gick ut 2018-03-21)

Länk till information 2018-03-23
2018-03-21

Nästa uppgradering/driftstopp

Resultathantering och tillgodoräknanden

Utbildningsmaterial och dokumentation

Frågor och svar

Länk till information 2018-03-21
2018-02-28

Nästa uppgradering/driftstopp

Nytt och uppdaterat material

Länk till information 2018-02-28
2018-02-15

Intyg

Studentgränssnittet

Aktivitetstillfälle

Övrigt

Länk till information 2018-02-15
2018-02-05

Senaste nytt om CSN

Senaste nytt om omregistreringar och resultatnoteringar

Ny funktionalitet

Rättssäker examination

Länk till information 2018-02-05
2018-01-31

På gång

Kommande uppgradering

Ny funktionalitet

Epostadresser

Observera! Ej attesterade resultatnoteringar försvinner vid omregistrering

Guide för att ta fram antalet OM-registrerade på ett kurstillfälle

Länk till information 2018-01-31
2018-01-22

På gång

Ny funktionalitet

Forskarnivån

Programstudenter

Övrigt

Länk till information 2018-01-22
2017-12-30

Urval 2 och fellista

Inför terminsstart - inledande kurs på program/programinriktning

Utbytesstudenter - del av kurs för inresande, utbytesåtagande för utresande

Forskarstuderande - ämnestillfälle för nyantagna, studieaktivitet och -finansiering

Viktiga datum

 Image Modified

Länk till information 2017-12-30
2017-12-22

Inför terminsstart

  • Behörighetsgranska
  • Anta till kurs inom program
  • Ta fram närvarolista

Ladok och studentgränssnittet är stängt torsdag 4/1 05:30-12.00 pga systemunderhåll.

Studentgränssnittet - hur omtenterande studenter hittar sina tentatillfällen

Image Modified
Länk till information 2017-12-22
2017-12-18

Utbytesstudier

Forskarutbildning

Ny funktionalitet och förändringar i systemet

Inför terminsstart

Övrigt

Länk till information 2017-12-18
2017-12-07

Behörigheter för viss programadministration och betygsrapportering/attestering vid annan institution än sin egen

Ändring eller borttag av betyg

Betygsgrundande modul - Hjälp vid rapportering av hel kurs

På gång

Länk till information 2017-12-07
2017-11-20

Kommande uppgradering

Supporttider

Forskarutbildning

Mejladresser i Ladok

Studentgränssnittet

Behörigheter

Länk till information 2017-11-20
2017-11-14

Prestandaproblem

Fokusområden

Tider och material

Ny funktionalitet i Ladok

Länk till information 2017-11-14