Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU

Warning
titleNästa planerade driftstopp Ladok

Tisdag 5/12 kl 16:00 - onsdag 6/12 kl 11:00

 

 

Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna

 

 

Länk till tidigare månader

2017

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2017-12 December 2017 
2017-12-01VT2018Sista kompletteringsdag 
2017-12-04VT2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2017-12-05LADOKLadok stängt from tisdag 5/12 kl 16.00 till och med onsdag 6/12 kl 08.00 
2017-12-06LADOKLadok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30. Klockan 11.00 då det öppnar Ladok igen med full funktionalitet. 
2017-12-06VT2018Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-12-08VT2018Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  
2017-12-12UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-12-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 08:00 - 11:00 (version 94) 
2017-12-15VT2018Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan  
2017-12-19VT2018Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se 
2017-12-20VT2018Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-12-21LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 08:00 - 11:00 (version 95) 
2017-12-22VFUSista dag för registrering på VFU-kurs som startar direkt på terminenInstitution
2017-12-27VT2018Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  

2018

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2018-01 Januari 2018 
2018-01-04VT2018Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2018-01-08VT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2018-01-09 Inför årsbokslutet 2017 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2017Institution
2018-01-14HT2017Höstterminen 2017 slutar 
2018-01-15VT2018Vårterminen 2018 börjar 
2018-01-15MASTERHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-15IKHT18Sista anmälningsdagSökande
2018-01-18LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 08:00 - 11:00 (version 96) 
2018-01-19MASTERHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-01-19IKHT18Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018-02 Februari 2018 
2018-02-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 08:00 - 11:00 (version 97) 
2018-02-01ST2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-01HT2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution
2018-02-15LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 08:00 - 11:00 (version 98) 
2018-02-21LADOKLadok stängt from onsdag 21/2 kl 16.00 till och med torsdag 22/2 kl 08.00 
2018-02-22LADOKLadok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 11.00 då det öppnar igen med full funktionalitet. 
2018-03 Mars 2018 
2018-03-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 08:00 - 11:00 (version 99) 
2018-03-07LADOKLadok stängt from onsdag 7/3 kl 16.00 till och med torsdag 8/3 kl 08.00 
2018-03-08LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 
2018-03-15LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 08:00 - 11:00 (version 100) 
2018-03-28MASTERHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-03-28MASTERHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-04 April 2018 
2018-04-06MASTERHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-09MASTERHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-04-11IKHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018-04-11IKHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2018-04-19IKHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution
2018-04-20IKHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok
2018-05 Maj 2018 
2018-05-16MASTERHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-16IKHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen
2018-05-30VT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2018-06 Juni 2018 
2018-06-03VT2018Vårterminen 2018 slutar 
2018-07 Juli 2018 
2018-08 Augusti 2018 
2018-09 September 2018 
2018-10 Oktober 2018 
2018-11 November 2018 
2018-12 December 2018