Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleAktuell information

Här lägger vi ut HST/HPR-rapporter per den 1 och 15 varje månad, som ett komplement till HST- respektive HPR-rapporterna i Ladoks uppföljningsdel.

För frågor och önskemål, kontakta ladok@su.se 


Uttag

Kommentar

Uttag från 210115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 210115 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Bokslut 2020 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform

Sista dag för inrapportering 2021-01-11

Bokslut 2020 - detaljerad (kolumner, se nedan)

Sista dag för inrapportering 2021-01-11

Uttag från 201231 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 201231 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 201215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-201215.xlsxUttag från 201215 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-201201.xlsxUttag från 201201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-201201.xlsxUttag från 201201 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-201115.xlsxUttag från 201115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-201115.xlsxUttag från 201115 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-201101.xlsxUttag från 201101 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-201101.xlsxUttag från 201101 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-201015.xlsxUttag från 201015 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-201015.xlsxUttag från 201015 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-201001.xlsxUttag från 201001 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-201001.xlsxUttag från 201001 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-200915.xlsxUttag från 200915 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-200915.xlsxUttag från 200915 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-200901.xlsxUttag från 200901 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200901 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-200815.xlsxUttag från 200815 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-200815.xlsxUttag från 200815 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200801 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200801 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-200715.xlsxUttag från 200715 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-200715.xlsxUttag från 200715- detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
HST_HPR_utbildningsområde-finansieringsform-200701.xlsxUttag från 200701 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-200701.xlsxUttag från 200701- detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200615 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-200615.xlsxUttag från 200615- detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200601 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-200601.xlsxUttag från 200601- detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200515 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200515- detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200501 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200501 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200415 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
HST_HPR-200415.xlsxUttag från 200415 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 200401 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering

Uttag från 200401 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200315 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200315 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200301 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200301 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 200215 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)

Uttag från 200215 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200201 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200201 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering
Uttag från 200115 - detaljerad inklusive filter och summering (kolumner, se nedan)
Uttag från 200115 - studieavgift, institution, utbildningsområde och finansieringsform inklusive filter och summering


Uppföljningsfiler 2019

Uppföljningsfiler 2018

Uppföljningsfiler 2017


Beskrivning av innehållet i uppföljningsfilerna:

KolumnnamnFörklaring
STUDIEAVGIFT_BETALD0 för Nej, 1 för Ja
UTFORANDE_ORGANISATIONSENHET_KODInstitutionskod
NIVAINOMSTUDIEORDNING_KODUtbildningsnivå, 1 = grundnivå, 2 = avancerad nivå
UTBILDNING_KODKurskod
UTBILDNING_SVKursens benämning
SCB_AMNESGRUPP_KODSCB/Ämnesgrupp, kod
SCB_AMNESGRUPP_SVSCB/Ämnesgrupp, benämning
UTBILDNINGSTILLFALLE_KODKurstillfälleskod
YTTERSTA_KURSPAKETERING_KODKoden på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programkod)
YTTERSTA_KURSPAKETERING_SVNamnet på den yttersta kurspaketeringen (kan exempelvis vara programnamn)
STUDIETAKT_KODKurstakt
UNDERVISNINGSFORM_KODUndervisningsform
UTBILDNINGSOMRADE_KODUtbildningsområde, kod
FINANSIERINGSFORM_KODFinansieringsform, kod, ORD för ordinarie anslagsfinansiering
HSTAntal HST, helårsstudenter
HPRAntal HPR, helårsprestationer