Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2017-01 Januari 2017 
2017-01-09 Inför årsbokslutet 2016 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2016Institution
2017-01-09VT2017Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2017-01-15HT2016Höstterminen 2016 slutar 
2017-01-16VT2017Vårterminen 2017 börjar 
2017-01-16IKHT17Sista anmälningsdag 
2017-01-16MASTERHT17Sista anmälningsdag 
2017-01-18IKHT17Anmälningsstatistik presenteras 
2017-01-18MASTERHT17Anmälningsstatistik presenteras 
2017-01-19IKHT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjasinstitution
2017-01-19MASTERHT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjasinstitution
2017-01-23UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-01-24UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-01-25UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-01-26UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-01-27UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-02 Februari 2017 
2017-02-01ST2017Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-02-01HT2017Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-02-01IKHT17Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2017-02-01MASTERHT17Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2017-02-08ST2017Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2017-02-08ST2017Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution
2017-02-15HT2017Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2017-02-22ST2017Anmälan öppnarAntagningen
2017-02-22UtbildningUtbildning: NyA-webben och Antagningsprocessen 
2017-03 Mars 2017 
2017-03-01ST2017Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2017-03-10MASTERHT17VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klaraVO
2017-03-15LadokLadok stängt för systemunderhåll mellan kl 02.00 och 13.00 
2017-03-15ST2017Sista anmälningsdagAntagningen
2017-03-15HT2017Anmälan öppnar 
2017-03-17MASTERHT17Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2017-03-17MASTERHT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-03-20IKHT17VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klaraVO
2017-03-20UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-03-21UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-03-22UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-03-23UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-03-24UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-03-24MASTERHT17Antagningsbesked från urval 1 publiceras ca 13:00 
2017-03-24MASTERHT17Sista datum att meddela ladok@su.se inledande kurs/kurstillfälle på programmen/programtillfällena som ingår i MASTERHT17.Institution
2017-03-25IKHT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-03-25IKHT17Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2017-03-31IKHT17Antagningsbesked från urval 1 publiceras 13:00 
2017-03-31IKHT17Sista datum att meddela ladok@su.se inledande kurs/kurstillfälle på programmen/programtillfällena som ingår i IKHT17Instiution
2017-03-31ST2017Sista betal/styrkandedagSökande
2017-04 April 2017 
2017-04-12MASTERHT17Sista svarsdagSökande
2017-04-18HT2017Sista anmälningsdag 
2017-04-19IKHT17Sista svarsdagSökande
2017-04-20Utbildning

Utbildning: NyA-webben och antagningsprocessen

 
2017-04-20ST2017Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2017-04-20InstitutionsträffVårterminens möte med antagningen, institutionerna och ladok. Ekosalen 13:00-15:00. 
2017-04-21ST2017Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbeninstitution
2017-04-21MASTERHT17Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00 
2017-04-24MASTERHT17Överföring till LadokAntagningen
2017-04-26IKHT17Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00 
2017-04-27ST2017Urval, NyA-webben är stängd i ST2017-omgången fram till urvalsresultatet är publiceras.  Antagningen/UHR
2017-04-28IKHT17Överföring till LadokAntagningen
2017-05 Maj 2017 
2017-05-01MASTERVT18Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-05-01IKVT18Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-05-02ST2017Utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
2017-05-02VFU

Inlämning av VFU-kurser för HT2017

Inlämning av planeringstal för HT2017

Institution
2017-05-02HT2017Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2017-05-03ST2017Överföring till LadokAntagningen
2017-05-03ST2017 Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägg in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2017-05-08HT2017Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift 
2017-05-15UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2017-05-16UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2017-05-17UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2017-05-18UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2017-05-19UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2017-05-30VT2017Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2017-06 Juni 2017 
2017-06-01IKHT17Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter Sökande
2017-06-01MASTERHT17Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter Sökande
2017-06-04VT2017Vårterminen 2017 slutar 
2017-06-14Utbildning

Utbildning: NyA-webben och Antagningsprocessen

 
2017-06-15HT2017Programmärkning av kurser inför HT2017 måste ha meddelats ladok@su.se 
2017-06-15HT2017Inledande kurs/kurstillfälle på program/programtillfälle inför HT2017 måste ha meddelats ladok@su.se 
2017-06-20HT2017Sista dag för registrering på VFU-kurs som startar direkt på terminenInstitution
2017-06-21HT2017Sista kompletteringsdag 
2017-06-30HT2017Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2017-06-30DelårsbokslutSista dag för inrapportering i Ladok för delårsbokslutet 2017 
2017-07 Juli 2017 
2017-07-04HT2017Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2017-07-10HT2017Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-07-13HT2017Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  
2017-07-14HT2017Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan  
2017-07-28HT2017Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se 
2017-07-31ST2017Alla tillfällen stängs för efterantagningAntagningen
2017-08 Augusti 2017 
2017-08-01HT2017Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras  
2017-08-03HT2017Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked  
2017-08-03HT2017Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägg in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2017-08-07UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 7/8 - 8/8 Anmälan 
2017-08-09UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 9/8 - 10/8 Anmälan 
2017-08-10HT2017Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2017-08-16UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 16/8 - 17/8 Anmälan 
2017-08-17UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-08-21HT2017Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 
2017-08-28HT2017Höstterminen HT2017 startar 
2017-08-31UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 31/8 - 1/9 Anmälan 
2017-09 September 2017 
2017-09-01VT2018Deadline för skapande av utbildningstillfällen i SisuInstitution
2017-09-04UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 4/9 - 5/9 Anmälan 
2017-09-06UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 6/9 - 7/9 Anmälan 
2017-09-11VFUSista dag att anmäla studenter med särskilda skäl för placering inför VFU I till vfu@su.seInstitution
2017-09-12UtbildningUtbildning nya Ladok - Ladok komplett 2 dagar 12/9 - 13/9 Anmälan 
2017-09-18HT2017Sista dag för registrering på VFU-kursInstitution
2017-10 Oktober 2017 
2017-10-18UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-11 November 2017 
2017-11-30HT2017Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2017-12 December 2017 
2017-12-12UtbildningUtbildning NyA-webben och antagningsprocessen 8:30-12:00 Mer information och anmälan 
2017-12-22VFUSista dag för registrering på VFU-kurs som startar direkt på terminenInstitution

...