Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

DiagramKort beskrivning
Andel disputerade lärare av lärarkåren (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen disputerade lärare av hela lärarkåren (antal disputerade/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga disputerade/ antal disputerade totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel professorer (årsarbetskrafter)

Visar två saker i samma diagram

  1. Andelen professorer av hela lärarkåren (antal professorer/antal lärare)
  2. Andelen kvinnor av det totala antalet professorer (antal kvinnliga professorer/ antal professorer totalt)

Grunden för beräkningarna är antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).

Andel kvinnor av nyrekryterade professorerVisar andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. Regeringen ställer höga krav på att anställa fler kvinnor som professorer.
Medelantal anställda och årsarbetskrafterVisar medelantal anställda samt antal årsarbetskrafter (se begrepp nedan).
 Andel visstidsanställda per år. Visar andelen av den forskande- och undervisande personalen som har en tidsbegränsad anställning. Årsarbetskrafter fördelat på LAS respektive HF och avtal.

Begrepp och förklaring

Medelantal anställda

...