Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Release Notes

2017-09-04

 • Nu kan kursläraren skapa en digital vfu-rapport som vfu-handledaren fyller i och skickar in och studenten kan läsa
 • Ny flik "Uppgiftsöversikt" finns numera ovanför Studentlistan. I den översikten kan du se och hantera inlämningar och kompletteringar på ett enklare och snabbare sätt
 • Förbättringar när det gäller läsbarheten av studentens uppgiftssvar

 

2017-06-19

 • Kommentarer sparas automatisk
 • Om studenten inte lämnar in i tid eller inte kompletterar i tid ska uppgiften inte kunna klarmarkeras
 • Uppsnabbning av handledarmenyn
 • Mål- och kriteriemallar för en portföljkurs finns nu att fylla i för kursansvariga.
 • Det ska alltid gå att ta bort, lägga till och editera sin egen kommentar
 • Studenten kan nu skapa sin egen profil genom att ladda upp foto och skriva in en text. Kontaktuppgifter hämtas automatiskt från Ladok
 • Studentens profil visas sedan för vfu-handledare och kurslärare
 • VFU-handledare och student kan se sin kurslärares namn och epostadress

...