Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Release Notes


2017-06-01

  • Förväntat kursdeltagande infört, dvs visa vilken framtida termin studenten förväntas delta i vfu-kursen

2017-03-02

  • Kunna lägga till Antagningstermin för en kurs
  • Studentlistor: Visa även mobiltelefonnummer om det finns

2017-02-09

  • En del Ladok3 anpassningar för KMHs räkning
  • En asterisk (*) till höger om studentens namn betyder att studenten har blivit placerad i en skola/kommun för första gången.