Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rapporten ger förutsättningar för att hantera registreringsstatistik som exempel kurstillfällen, antal studenter, kull, program, programinriktning samt registreringstermin.

Testfall

Det finns testfall dokumenterade för rapporten på följande sida:

https://confluence.it.su.se/confluence/x/zjamB

Målgrupp

För studieadministratörer, programansvariga, storkursansvariga samt studievägledare kan rapporten utgöra ett underlag för utbildningsplanering.

...