Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Generell information kurstillfälle: Generell information programtillfälle:   
Generell information programinriktningstillfälle:

Klicka på bilden för att förstora den.    


Klicka på bilden för att förstora den.    


Klicka på bilden för att förstora den.    Har ni utbildningar som går mer sällan men som inte ingår i aktuella utbudet, men där ni vill visa i webbkatalogen att utbildningen ändå finns, då kan ni bocka för denna ruta:

Image Added


För kurser på avancerad nivå finns rutan Ges som forskarkurs längst upp.


Fält

Betydelse

Ges som forskarkurs

Anges för kurser på avancerad nivå som även ges på forskarnivå.

Sökord NyA

Ange sökord som kan användas på antagning.se och su.se.

Sökord SU

Ange sökord som kan användas på.su.se. Lägg till nya sökord med "plustecknet".

(Kursens webbsida

Ange den webbadress där utbildningen närmare presenteras om sådan finns. Länken har ingen plats på utsidan/webbkatalogen i nuläget och kan därför lämnas.)

Länk till information om utbildningen på tredje språk

Ange den webbadress där information om utbildningen ges på tredje språk om sådan finns.

NyA/Benämning

Anges för programinriktningar. Används då programinriktningen exponeras i webbkatalogen och på antagning.se.

Nyckelord, svenska

Nyckelord används på antagning.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken. Antagning.se sparar endast 15 ord och endast de ord eller delar av ord som ryms inom de första

1000 tecknen.

OBS! Det måste vara enskilda ord. "Socialt arbete" eller "IT-strateg" fungerar inte. Skriv då förslagsvis "socialt, arbete" respektive "IT, strateg" istället.

Tänk på att ju fler nyckelord, ju sämre träffresultat. Håll det till ett fåtal riktigt bra nyckelord istället.

Nyckelord, engelska

Nyckelord används på universityadmissions.se och i webbkatalogen på su.se

Ange upp till 15 ord i fritext. Separera orden med kommatecken. Universityadmissions.se sparar endast 15 ord och endast de ord eller delar av ord som ryms inom de första

1000 tecknen.

OBS! Det måste vara enskilda ord. "Socialt arbete" eller "IT-strateg" fungerar inte. Skriv då förslagsvis "socialt, arbete" respektive "IT, strateg" istället.

Tänk på att ju fler nyckelord, ju sämre träffresultat. Håll det till ett fåtal riktigt bra nyckelord istället.

SU/Ämne

Välj i värdelistan den ämnesrubrik utbildningen går in under i webbkatalog och tryckt katalog.

NyA/Examen som utbildningen leder till

Välj i värdelistan den examen som programmet leder till.

NyA/Typ av utbildning

Välj i värdelistan den nivå utbildningen är på.

Nya/Krav på tidigare studier

Välj i värdelistan de krav på tidigare studier som utbildningen har.

Beskrivning

Öppna inregistreringsfält genom att klicka på den lilla blå pilen.

Publiceras i tryckt utbildningskatalog

Med 1700 tecken för program/inriktning kan du ange den text som beskriver utbildningen i den tryckta utbildningskatalogen. Fältet öppnas genom att du klickar på den lilla blå pilen vid "Beskrivning".

Publiceras i utbildningskatalog på www.su.se

Med valfritt antal tecken kan du ange den text som beskriver utbildning på universitetets webbsida. Fältet öppnas genom att du klickar på den lilla blå pilen vid "Beskrivning".

Särskild behörighet, plan

Visar den behörighet som angetts i planen.

Särskild behörighet, katalog

Anges, i förekommande fall, av studentavdelningen.

Områdesbehörighet

Områdesbehörighet väljs en gång per utbildning och utgör ett komplement i rekryteringen vid meritvärdering och urval för utbildningar som riktar sig till högskolenybörjare.

Ingår i utbudetKryssa i rutan om kursen ska ingå i utbudet. Kursen kommer då med under fliken Utbud oavsett om det finns ett aktuellt tillfälle eller inte.

...