Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleSystemunderhåll Ladok 2016-07-01 11:00 - 12:00

Systemunderhåll Ladok 2016-07-01 11:00 - 12:00

(warning) Under den tiden är Ladok och tjänster kopplade till Ladok ej åtkomliga

Se Driftinfo

...