Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kalendarium för SISU, NyA och Ladok

...

Info

 

titleSystemunderhåll Ladok 2016-07-01 11:00 - 12:00

Systemunderhåll Ladok 2016-07-01 11:00 - 12:00

Under den tiden är Ladok och tjänster kopplade till Ladok ej åtkomliga

Se Driftinfo

Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna

...

Länk till föregående års kalender

2016

Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2016-01 Januari 2016 
2016-01-07VT2016Webbregistrering för antagna studenter startar.Ladok/institution
2016-01-08 Inför årsbokslutet 2015 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2015Institution
2016-01-11VT2016Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan. Antagningen
2016-01-15IKHT16Sista ordinarie anmälningsdag.UHR
2016-01-15MASTERHT16Sista ordinarie anmälningsdag.UHR
2016-01-18VT2016Terminen startar. 
2016-01-18IKHT16Anmälningsstatistik presenteras.Antagningen
2016-01-18MASTERHT16Anmälningsstatistik presenteras.Antagningen
2016-01-18 IKHT16Bedömning på NyA-webben kan påbörjas.Institution
2016-01-18MASTERHT16Bedömning på NyA-webben kan påbörjas.Institution
2016-01-27 IKHT16Institutionsträff med information om antagningsprocessenAntagningen
2016-01-27MASTERHT16Institutionsträff med information om antagningsprocessenAntagningen
2016-02 Februari 2016 
2016-02-01IKHT16Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift. 
2016-02-01MASTERHT16Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift. 
2016-02-05ST2016Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2016-02-08ST2016Sista dag för sena tillfällen att bli godkända i sisu för att kunna vara sökbara från 22 februariInstitution
2016-02-08ST2016Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution

2016-02-12

HT2016

Sista dag att inkomma med programunderlag

Institution
2016-02-22ST2016Anmälan öppnarAntagningen
2016-02-29ST2016Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2016-03 Mars 2016 
2016-03-01HT2016Sista dag för sena tillfällen att bli godkända i sisu för att kunna vara sökbara från 15 marsInstitution
2016-03-07HT2016Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution
2016-03-07UtbildningReservantagning på NyA-webbenAntagningen/Ladok
2016-03-09LadokLadok stängt för systemunderhåll mellan kl 02.00 och 13.00 
2016-03-10MASTERHT16VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klara.VO
2016-03-14UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2016-03-15ST2016Sista anmälningsdagAntagningen
2016-03-15HT2016Anmälan öppnarAntagningen
2016-03-15UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2016-03-16UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2016-03-16UtbildningNybörjarkurs för forskarrapportörer 
2016-03-17UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2016-03-18UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2016-03-18IKHT16VO:s bedömningar av utländska akademiska meriter klara.VO
2016-03-18MASTERHT16

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00

Institution
2016-03-18MASTERHT16Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2016-03-23IKHT16Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2016-03-29MASTERHT16

Antagningsbesked från urval 1 publiceras 13:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben.

UHR
2016-03-29IKHT16

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben.

Institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00

Institution
2016-03-29MASTERHT16

Sista dag för institutionerna att meddela Ladok ( ladok@su.se) inledande kurstillfällen

för de internationella masterprogrammen med start H16

Institution
2016-03-30MASTERHT16Utskick av mail till de antagna med länk till anmälningsblankett för UHR stipendium.Antagningen
2016-03-31ST2016Sista betal/styrkandedagSökande
2016-04 April 2016 
2016-04-03MASTERHT16

Sista dag att ansöka om stipendiet för antagna studenter

Sökande
2016-04-04MASTERHT16Listor över behöriga sökande som ansökt om stipendie skickas till Områdeskanslierna/fakulteten.Antagningen
2016-04-04IKHT16

Antagningsbesked från urval 1 publiceras 13:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben.

UHR
2016-04-06UtbildningNyA-webben och antagningsprocessenAntagningen
2016-04-12MASTERHT16

Beslut om nominerade för stipendiet skickas till Stefan Norrlén, De nominerade, reserverna och övriga informeras.

Områdeskanslierna/fakulteten
2016-04-12InstitutionsmöteEKO-salen mellan kl: 13.00 och 15.00Antagningen
2016-04-14IKHT16Sista svarsdag. 
2016-04-14MASTERHT16Sista svarsdag. 
2016-04-15HT2016Sista anmälningsdag 
2016-04-20IKHT16

Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben.

UHR
2016-04-20IKHT16Överföring till Ladok.Antagningen
2016-04-20UtbildningReservantagning på NyA-webbenAntagningen/Ladok
2016-04-21ST2016Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbeninstitution
2016-04-25ST2016

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00

Institution
2016-04-27MASTERHT16

Antagningsbesked från urval 2 publiceras 13:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webben.

UHR
2016-04-27UtbildningReservantagning på NyA-webbenAntagningen/Ladok
2016-04-28ST2016UrvalAntagningen/UHR
2016-04-29MASTERHT16Överföring till Ladok.Antagningen
2016-05 Maj 2016 
2016-05-02HT2016Bedömning på NyA-webben kan påbörjasinstitution
2016-05-02ST2016Utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR
2016-05-03ST2016Överföring till LadokAntagningen
2016-05-03ST2016Sista dag att lägga in efterantagningstal på NyA-webbenInstitution
2016-05-03ST2016Efterantagning startarAntagningen
2016-05-06HT2016Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftAntagningen
2016-05-09UtbildningIntroduktion till utbildningsdokumentation i SISU och Ladok 
2016-05-10UtbildningRegistrering via Ladok på webb (LPW) 
2016-05-11UtbildningNyA-webben och antagningsprocessenAntagningen
2016-05-11UtbildningSISU - Kursplaner och utbildningsplaner, ger behörigheten redaktör alternativt beslutsfattare 
2016-05-12UtbildningTentamensadministration i LPW samt resultatrapportering i Ladok och Ladok på webb (LPW) 
2016-05-13UtbildningSISU - Utbildningsutbud, ger behörigheten utbudsredaktör 
2016-05-17

Utbytesstudenter

HT2016

Sista inlämningsdag för lista på alla inresande utbytesstudenter HT16 till regform@su.se  och

housingoffice@su.se  (med eller utan prioriteringsordning).

Institution
2016-05-23UtbildningNybörjarkurs för forskarrapportörer 
2016-05-25UtbildningReservantagning på NyA-webbenAntagningen/Ladok
2016-05-26UtbildningReservantagning på NyA-webbenAntagningen/Ladok
2016-05-30VT2016Sista dag att ha öppet för sen anmälan.Antagningen/institution
2016-06 Juni 2016 
2016-06-01IKVT17Webbanmälan öppnar 
2016-06-01MASTERVT17Webbanmälan öppnar 
2016-06-01IKHT16Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter. 
2016-06-01MASTERHT16Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifter. 
2016-06-05VT2016Vårterminen slutar 
2016-06-15UtbildningNyA-webben och antagningsprocessenAntagningen
2016-06-15LadokLadok stängt för systemunderhåll mellan kl 02.00 och 13.00 
2016-06-20HT2016Sista kompletteringsdag 
2016-06-29HT2016Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2016-06-30Delårsbokslut VT2016Sista dag för inrapportering i Ladok för delårsbokslut VT2016Institution
2016-07 Juli 2016 
2016-07-04HT2016

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00

Institution
2016-07-07HT2016Urval 1, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2016-07-12HT2016Publicering av urvalsresultat 
2016-07-15HT2016Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna öppnas för sen anmälanAntagningen
2016-07-29HT2016Sista svarsdag 
2016-07-31ST2016Alla tillfälle stängs för efterantagningAntagningen
2016-08 Augusti 2016 
2016-08-01HT2016Urval 2, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2016-08-03HT2016Publicering av urvalsresultat 
2016-08-03HT2016Sista dag att lägga in efterantagningstal på NyA-webbenInstitution
2016-08-03HT2016Efterantagning startar.  
2016-08-09UtbildningReservantagning på NyA-webbenAntagningen/Ladok
2016-08-10HT2016Kontoaktiveringen öppnar ( su.se/aktivera ) och webbregistrering för antagna studenter startar ( minasidor.su.se 
2016-08-15IKVT17Sista anmälningsdag 
2016-08-15IKVT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjas*Institution
2016-08-15MASTERVT17Sista anmälningsdag 
2016-08-15MASTERVT17Bedömning på NyA-webben kan påbörjas*Institution
2016-08-16UtbildningReservantagning på NyA-webbenAntagningen/Ladok
2016-08-22HT2016Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälanAntagningen
2016-08-29HT2016Terminsstart 
2016-09 September 2016 
2016-09-01IKVT17Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse 
2016-09-01IKVT17Sista kompletteringsdag 
2016-09-01MASTERVT17Sista kompletteringsdag 
2016-09-01MASTERVT17Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse 
2016-09-29IKVT17VO klara med i tid inkomna kompletteringar 
2016-09-29MASTERVT17VO klara med i tid inkomna kompletteringar 
2016-10 Oktober 2016 
2016-10-05IKVT17

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00

Institution
2016-10-05IKVT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2016-10-10IKVT17Urval 1, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2016-10-12IKVT17Publicering av urvalsresultat efter urval 1 
2016-10-12MASTERVT17Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben. Institution
2016-10-12MASTERVT17

Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och

institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 10:00

Institution
2016-10-17MASTERVT17Urval 1, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2016-10-17

Utbytesstudenter

VT2017

Sista inlämningsdag för lista på alla inresande utbytesstudenter VT17 till regform@su.seoch

housingoffice@su.se  (med eller utan prioriteringsordning).

Institution
2016-10-19MASTERVT17Publicering av urvalsresultat 
2016-10-21IKVT17Sista svarsdag 
2016-10-27IKVT17Urval 2, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2016-10-31IKVT17Publicering av urvalsresultat efter urval 2 
2016-10-31IKVT17Överföring till Ladok  
2016-10-31MASTERVT17Sista svarsdag 
2016-11 November 2016 
2016-11-07MASTERVT17Urval 2, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2016-11-09LadokLadok stängt för systemunderhåll mellan kl 02.00 och 13.00 
2016-11-09MASTERVT17Publicering av urvalsresultat 
2016-11-09MASTERVT17Överföring till Ladok  
2016-11-30HT2016Sista dag att ha öppet för sen anmälan 
2016-12 December 2016 

...