Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I ladokfunktionen SA02 tar du också bort villkor.

...

Reservantagning

All reservantagning sker i NyA från och med mars 2016

 

Anta till kurs SA02

Detta görs i ladokfunktionen SA02 (se även Manual - Ladok Nouveau).
Du kan anta en person i taget eller flera på en gång.
Antagning på institutionen och inte via Antagning.se kan vara aktuellt när det gäller kurser som studenter ska läsa inom ett program.

...