Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


 

 


Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

Länk till tidigare år

2019


Tidpunkt

Kategori

Händelse

Aktör(er)

2019-01 Januari 2019 
2019-01-07VT2019Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2019-01-09 Inför årsbokslutet 2018 - sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum 2018Institution
2019-01-10LADOKUTGÅR: Ladok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.18.0)

2019-01-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 08.00 (version 1.18.0)
2019-01-15MASTERHT19Sista anmälningsdagSökande
2019-01-15IKHT19Sista anmälningsdagSökande
2019-01-19MASTERHT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019-01-19IKHT19Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019-01-31LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 0607.00 (version 1.20.0 (inkl version 1.19.0))
2019-02 Februari 2019
2019-02-01MASTERHT19Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2019-02-01IKHT19Sista kompletteringsdag och sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande
2019-02-01HT2019Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2019-02-01ST2019Deadline för skapande av tillfällen i Sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2019-02-08ST2019Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2019-02-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.21.0)
2019-02-15HT2019Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2019-02-20ST2019Anmälan öppnar
2019-02-28LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.22.0)
2019-03 Mars 2019
2019-03-08HT2019Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnatInstitution
2019-03-08HT2019Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiod Institution
2019-03-14LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.23.0)
2019-03-15HT2019Anmälan öppnar
2019-03-15ST2019 Sista anmälningsdag
2019-03-15ST2019Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019-03-15MASTERHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO
2019-03-26MASTERHT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution
2019-03-26MASTERHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2019-03-28LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.24.0)
2019-04 April 2019
2019-04-01ST2019Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet
2019-04-04MASTERHT19Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenUHR
2019-04-09IKHT19VO:s bedömningar av utländska- akademiska och gymnasiala meriter klaraVO
2019-04-11IKHT19Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben
2019-04-11IKHT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12:00Institution
2019-04-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.25.0)
2019-04-15HT2019Sista anmälningsdag
2019-04-18IKHT19Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenUHR
2019-04-19ST2019Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webbenInstitution
2019-04-19 ST2019Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2019-04-25LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 04.00- 06.00 (version 1.26.0)
2019-04-26ST2019Urval. NyA-webben är stängd fram till urvalsresultatet är publiceras 
2019-04-29ST2019Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2019-04-29ST2019Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplacerade
2019-05 Maj 2019
2019-05-02HT2019Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2019-05-07HT2019Sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2019-05-15MASTERHT19Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2019-05-15IKHT19Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2019-06 Juni 2019
2019-06-20HT2019Sista kompletteringsdag
2019-06-28HT2019Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben Institution
2019-07 Juli 2019
2019-07-03HT2019Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2019-07-09HT2019Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2019-07-11HT2019Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked 
2019-07-15HT2019Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan
2019-07-26HT2019Sista svarsdag 
2019-07-30HT2019Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras 
2019-07-31ST2019Alla tillfällen stängs för sen anmälan
2019-08 Augusti 2019
2019-08-01HT2019Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2019-08-01HT2019Efterantagning startarInstitution
2019-08-27HT2019Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan
2019-09 September 2019
2019-09-02HT2019Terminen startar
2019-10 Oktober 2019
2019-11 November 2019
2019-11-29HT2019Sista dag att ha öppet för sen anmälan
2019-12 December 2019