Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

Kalendarium för SISU, NyA, Ladok och VFU


Warning
titleNästa planerade driftstopp Ladok

 

 


Info
(lightbulb) Kalendern är sorterbar genom att klicka på respektive rubrik
(info) Under kategori hittar du exempelvis antagningsomgångarna


 

 

Länk till tidigare år

2018

Länk till kommande år

TidpunktKategoriHändelseAktör(er)
2018
2020-01 Januari
2018
2020 
2018
2020-01-
04
07
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 12.00 (extra uppgradering)
 2018-01-04VT2018Möjligt
VT2020Rekommenderad första dag att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagnaInstitution
2018
2020-01-08
VT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan 2018-01-09 Inför årsbokslutet 2017 -
Årsbokslut

Inför årsbokslutet 2019

  • sista dag att i Ladok rapportera in resultat med betygsdatum
2017Institution2018-01-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (extra uppgradering) 2018-01-14HT2017Höstterminen 2017 slutar 2018-01-15VT2018Vårterminen 2018 börjar 2018-01-15MASTERHT18Sista anmälningsdagSökande2018
  • 2019
  • sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och -finansiering för andra kalenderhalvåret 2019
Institution
2020-01-15MASTERHT20Sista anmälningsdagUHR
2020-01-15
IKHT18
IKHT20Sista anmälningsdag
Sökande
UHR
2018
2020-01-
18
17
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 96) 2018-01-19MASTERHT18
MASTERHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018
2020-01-
19
17
IKHT18
IKHT20Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018
2020-
02Sista dag
01-31
 Februari 2018 2018-02-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 97) 2018-02-01ST2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution2018-02-01HT2018Sista dag att vara klar med utbildningstillfällen i SisuInstitution2018-02-06LADOKLadok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00 2018-02-21LADOKLadok stängt from onsdag 21/2 kl 16.00 till och med torsdag 22/2 kl 08.00 2018-02-07ST2018Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution2018-02-07ST2018Sista dag att rapportera in krav på svenska för utbildningar som har undervisningsspråk engelskaInstitution2018-02-15 HT2018
HT2020Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution
2020-01-31ST2020Deadline för skapande av tillfällen i sisu. Tillfällen som skapas efter deadline garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag.Institution

2020-02


Februari 2020
2020-02-03MASTERHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03MASTERHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03IKHT20Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielseSökande
2020-02-03IKHT20Sista kompletteringsdagSökande
2020-02-03VFUStudenter på VFU I ska vara registrerade. Meddela vfu@su.se om studenter förväntas bli sen registreradeInstitutionen
2020-02-03VFUSista dag att lämna in fullständig beställningslista med ämne och inriktning för ULV & Yrkeslärare till vfu@su.se (gäller endast de studenter som VFU-sekretariatet ska söka placering åt)Institutionen
2020-02-07 ST2020Sista dag för institutionerna att inkomma med programunderlagInstitution
2018
2020-02-
19  2018
10
ST2018Anmälan öppnarAntagningen
VFUSista dag för studenter på VFU I att lämna in särskilda skäl för VFU-placering till VFU-sekretariatetInstitutionen/ studenten
2020-02-
222018-03 Mars 2018 2018-03-01LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 99) 2018-03-01ST2018Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution2018-03-07LADOKLadok stängt from onsdag 7/3 kl 16.00 till och med torsdag 8/3 kl 08.00 2018-03-08LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-03-15LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 100) 2018-03-15  HT2018Anmälan öppnarAntagningen2018-03-15  ST2018Sista anmälningsdagAntagningen2018-03-20LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 - 09.002018-03-26LADOKLadok stängt from måndag 26/3 kl 16.00 till och med tisdag 27/3 kl 08.00 2018-03-27LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-03-28MASTERHT18
10
LADOKLadok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 11.00 då det öppnar igen med full funktionalitet. 
VFUStudenter på VFU II och senare behöver vara registrerade, för att kommun och skola ska se att studenterna förväntas ha VFUInstitutionerna
2020-02-14HT2020Sista dag att inkomma med programunderlagInstitution
2020-02-20ST2020Anmälan öppnarInstitution
2020-03
Mars 2020Institution
2020-03-09HT2020Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnat
2020-03-09HT2020Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiod
2020-03-16HT2020Anmälan öppnar
2020-03-16ST2020Sista anmälningsdag
2020-03-16MASTERHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-03-17ST2020Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2020-03-24MASTERHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018

2020-03-

28MASTERHT18Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar

27

(senarelagd deadline beslutad 2020-03-19)

MASTERHT20Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben
och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12
Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2018
2020-03-
29LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.
30
- 09.00 (version 101) 2018-04 April 2018 2018-04-05LADOKLadok stängt för en extra uppgradering kl 05.30 - 09.00 2018-04-03ST20182018
ST2020Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet
Sökande

2020-04
-062018-04-09MASTERHT18
MASTERHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras ca 12:00. Listor över antagna och reserver kan tas fram på NyA-webbenInstitution

April 2020
2020-04-03MASTERHT20

Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok

Antagningen och Ladok
UHR
2018
2020-04-
112018
07
IKHT18Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
IKHT20VO klara med i tid inkomna kompletteringarVO
2020-04-
11
10
IKHT18Institutionernas bedömningar
IKHT20Deadline för bedömning och meritvärdering
ska vara klar
på NyA-webben
och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen senast 12
Kontaktperson till antagningen senast 10:00Institution
2018
2020-04-
12HT2018
10
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 102) 2018-04-162018
IKHT20Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2020-04-15HT2020Sista anmälningsdag
 

2020-04-
17
16
LADOKExtra uppgradering. Ladok stängt kl 05.30 till senast kl 09:00.2018-04-19IKHT18Antagningsbesked från urvalet publiceras 12:00 Listor över antagna och reserver kan tas fram
HT2020Bedömning på NyA-webben kan påbörjas.Institution
2018
2020-04-
20
16
IKHT18Överföring till LadokAntagningen och Ladok2018-04-20 ST2018
ST2020Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben
institution
Institution
2018
2020-04-
20  
16
ST2018
ST2020Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson
till antagningen senast 10:00Institution

2018-04-20

ST2018Webbregistreringstider till ladok@su.se. Blankett för detta finns här: Fokusområden, se under Registrering, webbregistreringInstitution2018-04-25LADOKLadok stängt from onsdag 25/4 kl 16.00 till och med torsdag 26/4 kl 08.00 

2018-04-26

LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-04-26 ST2018

Urval

NyA-webben är stängd i ST2017-omgången fram till urvalsresultatet är publiceras.

Antagningen/UHR2018-04-27LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 103) 2018-05 Maj 2018 2018-05-02HT2018Bedömning på NyA-webben kan påbörjas** Institution 2018-05-02 ST2018Utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR2018-05-03 ST2018Överföring till LadokAntagningen2018-05-03  ST2018
till antagningsunderlag@su.se senast kl. 12:00Institution
2020-04-20IKHT20Publicering av urvalsresultatet efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till LadokUHR
2020-04-23ST2020Urval. NyA-webben är stängd fram till urvalsresultatet är publiceras 
2020-04-24MASTERHT20Tilldelning av UHR stipendier tillkännages.Antagningen
2020-04-27 ST2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2020-04-27 ST2020Efterantagning startar. OBS! Glöm inte att lägga in efterantagningstal om efterplacerade sökande inte ska bli reservplaceradeInstitution
2018
2020-
05
04-
07
30
HT2018
MASTERHT20, IKHT20

Sista dag

för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftSökande2018-05-11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 104) 2018-05-16MASTERHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen2018-05-16IKHT18Antagningen skickar ut lista över avgiftsskyldiga antagna som inte har betalat till institutionernaAntagningen2018-05-16LADOKLadok stängt from onsdag 16/5 kl 16.00 till och med torsdag 17/5 kl 08.00 2018-05-17LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-05-24LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 105) 2018-05-28IKVT19Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution2018-05-30VT2018Sista dag att ha öppet för sen anmälan 2018-06 Juni 2018 2018-06-01IKVT19Webbanmälan öppnarSökande2018-06-03VT2018Vårterminen 2018 slutar 2018-06-07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 106) 2018-06-19LADOKLadok stängt from tisdag 19/6 kl 16.00 till och med onsdag 20/6 kl 08.00 2018-06-20LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

 2018-06-21LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 107) 2018-06-21  HT2018Sista kompletteringsdag 2018-06-29 HT2018

att lägga in inledande kurs på programtillfälle eller inriktningstillfälle så betalning/stipendium kan registreras för avgiftsskyldiga tredjelandsstudenter. Detta är en förutsättning för att Migrationsverket ska kunna handlägga ansökan om uppehållstillstånd för studier.

Anvisningar finns här: Ladokmaterial - Studiedeltagande

Institution
2020-05
Maj 2020
2020-05-07HT2020Sista dag för avgiftsskyldiga sökande att betala anmälningsavgiftAntagningen
2020-06
Juni 2020
2020-06-01IKVT21Anmälan öppnar
2020-06-01MASTERHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2020-06-01IKHT20Sista dag för avgiftsskyldiga sökanden att betala studieavgifterSökande
2020-06-18 HT2020Sista kompletteringsdag
2020-06-18 HT2020Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA- webben
Institution
2018-07 Juli 2018 2018-07-01HT2018Webbregistreringstider till ladok@su.se. Blankett för detta finns här: Fokusområden, se under Registrering, webbregistreringInstitution2018-07-04HT2018Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar
2020-06-30 HT2020Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben.
Detta samt kontaktperson
Kontaktperson meddelas
till
till antagningsunderlag@su.se
senast 15.
 10:00Institution
2018
2020-07
-05HT2018
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 108) 2018-07-10

Juli 2020
2020-07-07 HT2020Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet
publiceras Antagningen/UHR2018
publiceras
2020-07-
12  
09 
HT20182018
HT2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked
Antagningen/UHR

2020-07-09

HT2020

Lista över tillfällen som öppnas för sen anmälan skickas ut till institutionernaAntagningen

2020-07-13

HT2018
HT2020

Institutionerna meddelar senast 12:00 om önskemål av ändringar i listan för öppning av sen anmälan.

Institution
2020-07-15HT2020Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen
anmälan 
anmälanAntagningen
2018
2020-07-
27 
24 
HT2018
HT2020Sista svarsdag för
sökande på antagning.se/universityadmissions.seSökande2018
antagna och reserver
2020-07-
31
28 
HT2018
HT2020Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet
publiceras Antagningen/UHR2018
publiceras
2020-07-30 HT2020Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked samt överföring av antagna till Ladok
2020-07-31 
ST20182018
ST2020Alla tillfällen stängs för sen anmälan
Antagningen

2020-07-31

Doktorandrapportering i Ladok

Sista dag att i Ladok rapportera in doktoranders studieaktivitet och finansiering för första kalenderhalvåret 2020

Institution
2020-08
 

Augusti
2018
2020
 2018

2020-08-
02   
05
HT2018Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbeskedAntagningen/UHR2018-08-02 HT2018Efterantagning
HT2020

För kurser som har antagningsförfarande via NyA rekommenderar vi att webbregistreringen öppnar tidigast 5 augusti (kan öppnas senare om så önskas). 

För kurser inom program där ni själva sköter antagningen kan ni ha webbregistreringen öppen från och med när ni vill, förutsatt att studenterna är antagna till kursen först.

Institution

2020-08-10

HT2020

Efterplacering av sena sökande startar. OBS! Glöm inte att
lägg
lägga in efterantagningstal om
efterplacerade
sena sökande inte ska bli reservplacerade.Institution
2018
2020-08-
10  
14
HT2018
VT2021
Möjligt att öppna för webbregistrering och aktivera universitetskonto för nyantagna.

Deadline för skapande av tillfällen i sisu

Institution
2018
2020-08-
15
17
IKVT19
IKVT21Sista anmälningsdag
2020-08-17IKVT21

Bedömning på NyA-webben kan påbörjas

Institution
2018
2020-08-
15IKVT19Sista anmälningsdag2018-08-16LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.9.0)2018-08-30LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.10.0)2018-08-22VT2019
18
Utbildning NyA-webben. Mer information och anmälan
2020-08-25 HT2020Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälan fr.o.m. detta datum
2020-08-26VT2021Sista dag att inkomma med programunderlag
Institution
Institution
2018
2020-08-
272018
31 
HT2018Alla tillfällen som saknar stängningsdatum stängs för sen anmälanAntagningen

Höstterminen 2020 startar
2020-09
 

September
20182018
2020
 

2018
2020-09-01
VT2019Deadline för skapande av tillfällen i sisu.

Tillfällen som skapas efter detta datum garanteras inte vara sökbara vid första anmälningsdag

Institution
IKVT21

Sista kompletteringsdag


2020-09-
03  
01
HT2018Terminen startar 2018-09-03IKVT19
IKVT21

Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsbefrielse

och sista kompletteringsdagSökande2018


2020-09-
132018-09-27LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.12.0)2018-09-28IKVT19
09
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.11.0)2018-09-17VT2019Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se2018-09-19LADOKLadok stängt onsdag 19/9 kl 16:00 till tosdag 20/6 kl 08:00.2018-09-20LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

VT2021Kontroller av utbildningsutbud. Observera att det inte är möjligt att göra ändringar av veckor etc. efter att anmälan öppnatInstitution
2020-09-09VT2021Sista dag för tillfällesbyte av programstudenter som anmäler sig via NyA och som inte följer programtillfällets studieperiodInstitution
2020-09-15VT2021

Anmälan öppnar på antagning.se/universityadmissions.se


2020-09-25IKVT21VO klara med i tid inkomna kompletteringar
VO2018-10 Oktober 2018 2018-10-03IKVT19Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningen

2020-09-30IKVT21Deadline för bedömning och meritvärdering på NyA-webben. Kontaktperson meddelas till antagningsunderlag@su.se senast 10:00Institution
2018
2020-
10
09-
03
30
IKVT19
IKVT21Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018
2020-10
-032018
LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.

Oktober 2020
2020-10-
042018-10-09IKVT19
05
LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

IKVT19
MASTERHT21Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2020-10-05IKHT21Deadline för skapande av tillfällen i sisuInstitution
2020-10-06IKVT21Urval, NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras
UHR2018-10-11

2018
2020-10-07
Utbildning NyA-webben. Mer information och anmälan
2020-10-08IKVT21Publicering av urvalsresultat efter urvalet. Antagningsbesked skickas ut till de sökande. Överföring till Ladok
UHR

2020-10-
11LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.13.0)

2018-10-15

VT2019
15VT2021Sista anmälningsdag
2018

2020-10-
17
15
VT2019
VT2021Bedömning på NyA-webben kan påbörjasInstitution
2018
2020-10-
252018-11 November 2018 2018-11-08LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.15.0)2018-11-14LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl 08:00.2018-11-15LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

2018-11-22LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.16.0)

2018-11-27

VT2019
16
LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.14.0)

2018-10-31

VT2019

Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift2018-10-30LADOKLadok stängt tisdag kl 16:00 till onsdag 20/6 kl 08:00.2018-10-31LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

MASTERHT21Webbanmälan öppnar
2020-10-16IKHT21Webbanmälan öppnar
2020-11
November 2020
2020-11-02VT2021Sista dag för avgiftskyldiga sökande att betala anmälningsavgift
2020-11-30HT2020Sista dag att ha öppet för sen anmälan
2020-12
December 2020
2020-12-01VT2021Sista kompletteringsdag
2020-12-01VT2021Planerings- och antagningstal ska vara inrapporterade på NyA-webben.Institution
2018
2020-
11
12-
30
01
HT2018
MASTERHT21Sista dag att
ha öppet för sen anmälan 2018-12 December 2018 

2018-12-03

VT2019

Sista kompletteringsdag 

2018-12-04

VT2019
lägga till utbildningar i utbudet
2020-12-01IKHT21Sista dag att lägga till utbildningar i utbudet
2020-12-03VT2021Institutionernas bedömningar och meritvärdering ska vara klar på NyA-webben och institutionen ska meddela detta samt kontaktperson till antagningsunderlag@su.se senast 12:00Institution
2018
2020-12-
05LADOKLadok stängt onsdag kl 16:00 till torsdag 20/6 kl
08
:00.2018-12-06LADOK

Ladok helt stängt fram till klockan 08.00. Ladok är sedan öppet i läsläge fram till klockan 10.30 då det stängs igen.

Läsläge: Det går inte att se sina ärenden, rapportera in uppgifter, ta ut intyg eller exportera ut underlag i Uppföljning

Klockan 11.00 öppnar Ladok igen med full funktionalitet.

2018-12-07

VT2019

VT2021

Urval 1. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

2018

2020-12-
07LADOKLadok stängt för systemunderhåll och uppgradering kl 05.30 - 09.00 (version 1.17.0)

2018-12-11

VT2019
09
Utbildning NyA-webben. Mer information och anmälan
2020-12-10VT2021Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked
2018

2020-12-10VT2021

Lista över tillfällen som öppnas för sen anmälan skickas ut till institutionerna


2020-12-14

VT2019

VT2021Institutionerna meddelar senast 10:00 om önskemål av ändringar i listan för öppning av sen anmälan.Institution
2020-12-15VT2021Utbildningar som inte har tillräckligt många antagna/reserver öppnas för sen anmälan
2018

2020-12-
17
16
VT2019
VT2021

Sista svarsdag för sökande på antagning.se/universityadmissions.se

2018

2020-12-
18
17
VT2019
VT2021

Urval 2. NyA-webben stängd fram till urvalsresultatet publiceras

2018

2020-12-
20
21
VT2019
VT2021Publicering av urvalsresultat och utskick av antagningsbesked